Miski nedir, Miski ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Pembe renkli, güzel kokulu bir çeşit üzüm.

Ekşi limon.

Miski kısaca anlamı, tanımı

Misk : Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde. Mis

Miskicearmut : Yumurta biçiminde ve büyüklüğünde, güzel kokulu bir çeşit armut.

Miskiçelması : Küçük, tatlı, güzel kokulu, sarı bir çeşit elma.

Miskilim : Nazlı, değerli.

Miskiüzümü : Beyaz kokulu, salkımı uzun ve seyrek taneli üzüm.

Miskin : Çok uyuşuk olan (kimse). Hoş görülemeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen (kimse). Cüzzam hastalığına tutulmuş olan (kimse). Âciz, zavallı.

Miskin hastalığı : Cüzzam.

Miskinane : Miskince.

Miskince : Miskin gibi, miskin bir biçimde, miskinane.

Miskinhane : Cüzzamlıların yerleştirildikleri yer.

Miskinler tekkesi : Miskin hastalığına tutulanların barındırıldığı yer. İşsiz güçsüz oturanların, tembellerin toplandıkları yer.

Miskinleşme : Miskinleşmek durumu.

Miskinleşmek : Uyuşuk, tembel duruma gelmek.

Miskinlik : Miskin olma durumu, meskenet.

Kokulu : Kokusu olan.

Renkli : Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film. Neşeli, canlı, ilgi çekici. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse).

 

Pembe : Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk. Bu renkte olan.

Limon : Turunçgillerden, 3-5 metre yüksekliğinde, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum). Bu ağacın sarı renkli, kabuğu kokulu, suyu ekşi meyvesi, sulu zırtlak.

Çeşit : Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev. Türlü. Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.

Güzel : Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı. Güzellik kraliçesi. Görgü kurallarına uygun olan. İyi, hoş. Güzel kız ya da kadın. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran. Adamakıllı, şiddetli. Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran. Sakin, hoş (hava). Pek iyi, doğru.

Diğer dillerde Misk sığırı anlamı nedir?

İngilizce'de Misk sığırı ne demek ? : musk ox