Miskin nedir, Miskin ne demek

Miskin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Miskin" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Hayran olduğum adamı miskin bir mektep çocuğu gibi yaka paça alıp götürdü." - Y. K. Karaosmanoğlu
  • "Âşık olan miskin olur / Hak yoluna teslim olur" - Yunus Emre

Miskin hakkında bilgiler

Miskin, hiçbir mal ve gelire sahip olmayan yoksuldur. Arapçada hareket edemeyen demektir. Çoğulu mesâkîndir.

Bu ölçüdeki yoksulluk ve ihtiyaç, kişiyi çökertip bilinçsiz, hareketsiz ve çaresiz bir duruma getirdiğinden, böylesi düşkünlere miskin denilmiştir. Bu nedenle miskin ile fakir arasında önemli bir fark vardır. Fakir, geliri ihtiyaçlarını karşılamayan kişi iken, miskin geliri hiç olmayan kimsedir.

Kelimenin halk arasında uyuşuk, tembel, zavallı gibi anlamlar kazanmasına karşılık Kur'an'da ve Peygamber'in hadislerinde kendini Allah yoluna adamak, onurluluk, dilenmeme, özveri, durumunu başkalarına bildirmekten utanma gibi erdemler, miskinin nitelikleri arasında sayılır.

Miskin anlamı, kısaca tanımı:

Uyuşuk : Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş. Gevşek, tembel, sünepe, uyuntu.

 

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Zavallı : Acınacak kadar kötü durumda bulunan. Gücü bir şeye yetmeyen, âciz.

Miskinhane : Cüzzamlıların yerleştirildikleri yer.

Miskin hastalığı : Cüzzam.

Miskinler tekkesi : Miskin hastalığına tutulanların barındırıldığı yer. İşsiz güçsüz oturanların, tembellerin toplandıkları yer.

Misk : Mis. Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde.

Miskinane : Miskince.

Miskince : Miskin gibi, miskin bir biçimde, miskinane.

Miskinleşme : Miskinleşmek durumu.

Miskinleşmek : Uyuşuk, tembel duruma gelmek.

Miskinlik : Miskin olma durumu, meskenet.

Tepki : Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış. Karşılık verme. Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.

Gösterme : Teşhir, sergileme. Göstermek işi.

Cüzzam : Hansen basilinin sebep olduğu, sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı etkileyebilen bulaşıcı bir hastalık, miskin hastalığı, lepra.

Hasta : Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Aşırı düşkün, tutkun. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan. Parasız, züğürt.

Tutulmuş : Engellenmiş. Ele geçirilmiş.

 

Aciz : Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük.

Sahip : Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse.

Çok : Aşırı bir biçimde. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı.

Diğer dillerde Miskin anlamı nedir?

İngilizce'de Miskin ne demek? : [Miskin] n. musk

adj. lazy, shiftless, sleepy, slothful, sluggard, sluggish, squalid

n. slowcoach, sluggard, slacker

Fransızca'da Miskin : vaseux/euse, torpide

Almanca'da Miskin : adj. stinkfaul

Rusça'da Miskin : n. лентяй (M)

adj. жалкий