Misvak nedir, Misvak ne demek

Misvak; bir bitki bilimi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Kuzey Afrika, İran ve Hindistan'da yetişen dikensiz küçük bir ağaç (Salvadora persica)
  • Bu ağacın, ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılan çubuğu.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Çanakkale şehri, Ayvacık ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Misvak hakkında bilgiler

Misvak (Arapça: السواك siwak), Salvadora persica (Arapça'da arak olarak bilinen) ağaç dallarından yontularak elde edilen doğal diş temizleme malzemesi. Modern diş fırçasına geleneksel bir alternatif olarak, uzun ve iyi belgelenmiş bir tarihçesi, tıbbi faydaları ile ün kazanmıştır. Hijyen ile ilgili fıkıh'da da özellikleri ile öne çıkmaktadır.

Misvak Müslümanların ikamet ettiği yerlerde bulunmaktadır. Çoğunlukla Arap yarımadası, Afrika Boynuzu, Kuzey Afrika, Afrika Sahel'in bazı bölgelerinde, Hint altkıtası, Orta Asya, ve Güneydoğu Asya'da kullanılmaktadır. Malezya'da Kayu Sugi (Malayca "çiğneme dalı") olarak bilinir. Son zamanlarda teker teker paketlenmiş olarak özellikle Pakistan'dan (Pilu olarak bilinen ağaçdan) ABD ve Avrupa dahil birçok ülkeye ihracat edilmektedir.

Misvak tanımı, anlamı:

 

Kuzey : Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Yıldız.

Afrika : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Ağaç : Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. Tahta, kereste.

Fırça : Çökmeyi engelleyen bağların oynamasını veya kaymasını önlemek için aralara yerleştirilen direk parçası. Paylama. Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl vb.nden yapılmış olan araç. Resim yapma sanatı ve biçimi.

Hindi : Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika'dan bütün dünyaya yayılan, boyun ve başı çıplak, parlak, yeşil ve esmer tüylü, kümes hayvanlarının en büyüğü, mısırtavuğu (Meleagris gallopavo). Aptal, şaşkın.

Dikensi : Dikene benzer, dikeni andıran, diken gibi, dikenimsi.

Küçük : Değersiz, önemsiz. Küçük abdest. Niteliği aşağı olan, bayağı. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Geri aşamada. Niceliği az olan. Yaşı daha az olan. Kısık, parlak olmayan (ses).

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Getiri : Kazanç. Faiz. Yarar.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Yontu : Heykel.

Diğer dillerde Misvak anlamı nedir?

İngilizce'de Misvak ne demek? : stick of wood taken from a toothbrush tree, beaten into fibers at one end, and used as a toothbrush.