Misyoner nedir, Misyoner ne demek

Misyoner; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bir dini, özellikle Hristiyanlığı yaymakla görevli kimse.
  • Kendini herhangi bir düşünceyi, bir ülküyü yaymaya adayan kimse

"Misyoner" ile ilgili cümleler

  • "Misyonerin yanı başında duran sarı bavulun üstüne atılarak onu nehre yuvarlayıverdi." - N. Hikmet

Misyoner hakkında bilgiler

[Bakınız: misyon]

Misyoner ile ilgili Cümleler

  • Uygar misyonerler yerlilerdir.
  • Tom'un anne ve babası Afrika'da misyonerdiler.
  • Üç misyoner öldürüldü ve yamyamlar tarafından yenildi.
  • Ali bir Hıristiyan misyoner olarak Kore'ye gitti
  • Üç misyoner yamyamlar tarafından öldürüldü ve yenildi.
  • 1859'dan itibaren, Amerika'dan Protestan misyonerler gelmeye başladı ve Katolik ve de Rus Ortodoks kiliseleri de misyonerlik çalışmalarına aktif olarak dahil oldular.

Misyoner anlamı, tanımı:

Misyon : Görev. Amaç. Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul.

Misyonerlik : Misyonerin görevi. Misyoner olma durumu.

Hristiyan : Hz. İsa'nın dininden olan kimse, İsevi, Nasrani.

Yaymak : Sınırı genişletmek. Birçok kimseye duyurmak. Çevreye dağılmasına sebep olmak. Dağınık ve düzensiz bir biçimde saçmak, dağıtmak. Bir şeyi açarak, düzelterek bir alanı örtecek biçimde sermek. Koyun, inek vb.ni otlatmak. Işık kaynağı, ışığı kendinden dışarıya doğru çeşitli yönlere göndermek.

 

Görevli : Resmî görevi olan kimse, memur. Görevi olan, vazifeli.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Düşünce : Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. İlke, yönetici sav. Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı.

Ülkü : İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, mefkûre, ideal, vizyon. Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal.

Yayma : Yaymacının sattığı şeylerden oluşan sergi. Yaymak işi.

Diğer dillerde Misyoner anlamı nedir?

İngilizce'de Misyoner ne demek? : n. missionary

Fransızca'da Misyoner : missionnaire [le]

Almanca'da Misyoner : n. Missionar

Rusça'da Misyoner : n. миссионер (M)

adj. миссионерский