Modesties türkçesi Modesties nedir

Modesties ingilizcede ne demek, Modesties nerede nasıl kullanılır?

Being modest : Kibirsiz ola. Gösterişsiz olma. Alçakgönüllü olma. Mütevazi olma. Yalın olma.

Make modest : Sadeleştirmek.

Modest : Yalın. Mütevazı. Gösterişsiz. Ilımlı. Mazlum. Sade. Makul. Mütevazi. Alçakgönüllü. Namuslu.

Modestly : Mütevazi olarak. Mütevazılıkla. Acizane. Alçak gönüllülükle. Alçakgönüllülükle.

Modestness : Mütevazılık.

Modesty : Haya. Tevazu. Ilımlılık. Utanç. İffet. Gösterişsizlik. Alçak gönüllülük. Kanaat. Ar. Alçakgönüllülük.

Immodest : Utanmaz. Alçakgönüllülükten yoksun. Haddini bilmez. Edepsiz. Terbiyesiz. Arsız. Kendini beğenmiş. Fazla dekolte (giysi). İyi yönleriyle övünüp duran. Açık saçık.

Overmodest : Düşünce veya giyimde iffetli. Aşırı alçakgönüllü. Fazlasıyla sıradan. Aşırı derecede mütevazi.

With all due modesty : Övünmek gibi olmasın ama.

Modes of life : Yaşam biçimleri. En özgün örnekleri ilkel ya da geri kalmış toplumlarda görülen avcılık, devşiricilik, balıkçılık, göçebe çobanlık gibi yaşam için zorunlu etkinliklerin tümü. bk. av, devşirme.

İngilizce Modesties Türkçe anlamı, Modesties eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Modesties ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Knowledge : Bilgi dağarcığı. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. İrfan. Bili. Anlama. İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad. insan anlığının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün. 3-genel olarak ve ilksezi biçiminde zihnin kavradığı temel düşünceler. 4- bir yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken öğelerin her birine verilen ad. 5- bir şeyi bilme hali. Malumat. Bilim. Bilgi.

Honesties : Namus. Gözlükotu. Gözlük çiçeği. Doğruluk. Ay otu. Temizlik. Namusluluk. Dürüstlük.

Homelier : Sade. Cana yakın. Yalın. Süssüz. Rahat. Sadelik. Basit. Çirkin. Gösterişsiz.

Spermary : Husye. Erbezi. Testis.

Composure : Kendine hakimiyet. Huzur. Dinginlik. İrade gücü. Soğukkanlılık. Rahat. İtidal. Kontrol. Sakinlik.

Opprobrium : Hakaret. Ayıp. Aşağılama. Rezalet.

Deception : Aldanma. Hile. Kandırma. Düzen. Ayartma. Aldatmaca. Kanma. Dalavere. Yanıltma.

Submissions : Boyun eğme. Görüş. İbraz. Sunuş. İtaat. Bildirme. Teklif. Teslim olma. Arz.

Virtue : Erdem. Üstünlük. Meziyet. Namus. Fazilet. Avantaj. Hasiyet. Fayda. Yarar.

 

Testis : Er bezi. Erkek eşey hücresi (spermatozoon) meydana getiren üreme organı. testis. Taşak. Erkeklik torbası. Erbezi. Erkeklik hormonu ve sperma üreten erkek cinsiyet bezi, testis. Testıs. Testis.

Modesties synonyms : moderations, moderation, mildness, modesty, humbleness, immodest, sobrieties, delicacies, feeling, idea, obiter dictum, continence, chastity, dictum, opinion, golden mean, virtues, grundyism, humilities, scullduggery, contentment, homeliness, simple mindedness, decencies, unsightliness, simplicities, primness, dictums, moderatenes, stigmas, purities, guilt, clemencies.

Modesties zıt anlamlı kelimeler, Modesties kelime anlamı

Immodest : Edepsiz. Terbiyesiz. İyi yönleriyle övünüp duran. Kendini beğenmiş. Utanmaz. Haddini bilmez. Fazla dekolte (giysi). Arsız. Açık saçık. Alçakgönüllülükten yoksun.

Indecency : Ahlaksızlık. Gereksizlik. Yersizlik. Hayasızlık. Açık saçıklık. Uygunsuzluk.

Modest : Yalın. Mütevazi. Ilımlı. Alçak gönüllü. Namuslu. Mazlum. Makul. Gösterişsiz. Mütevazı. Alçakgönüllü.

Modesties antonyms : immodesty, expensiveness.