Monolith türkçesi Monolith nedir

 • Yekpare taş.
 • Tek parçadan yapılmış.
 • Tek parça anıt.
 • Yekpare dikme.
 • Bütün.
 • Tek parça taş.
 • Yekpare sütun.
 • Yekpare.
 • Bütüncül.
 • Tek parça taştan yapılmış abide.
 • Tek parça.
 • Monolit.

Monolith ile ilgili cümleler

English: The Linux kernel is monolithic.
Turkish: Linux çekirdeği monolitiktir.

Monolith ingilizcede ne demek, Monolith nerede nasıl kullanılır?

Monolithic : Yekpare. Tek parça taştan yapılmış. Yekpare taştan. Bölüntüsüz. Tek yongalı. Tek parça. Tek taştan yapılmış. Monolitik. Tek parça taştan. Tek parçalı.

Monolithic circuit : Tektaş devre. Bir tek yongadan oluşan tümleşik çevrim. Monolitik devre. Tektaş çevrim.

Monolithic construction : Monolitik yapı.

Monolithic integrated circuit : Tek yongalı tümleşik devre. Monolitik entegre devre. Monolitik tümleşik devre.

Monoliths : Bütüncül. Yekpare dikme. Tek parça taş. Yekpare taş. Tek parça. Tek parça taştan yapılmış abide. Tek parçadan yapılmış. Yekpare sütun. Yekpare. Tek parça anıt.

Monolayer : Tek tabakalı. Tekkatman. Monomoleküler tabaka. Katı, sıvı gibi yoğun özdekler üzerinde görece seyreltik gaz ya da sıvıların tutunmalarıyla ortaya çıkan ya da bir sıvı üzerinde çözünmeyen sıvılarca oluşturulan bir molekül kalınlığındaki örtü. Bir yüzeyi kaplayan tek özdecik kalınlığında tabaka. Biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Molekül ya da hücre olarak birimlerin homojen tek bir kattan oluşması. monolayer.

 

Inner monologue : İç konuşma. İçmonolog. Bir oyuncunun, sahnede konuşmamasına karşın, düşündüklerini ve ruh durumunu seyirciye duyurması. Bir oyuncunun sahnede konuşmadığı halde, düşündüklerini seyirciye duyurması.

Monologue : Tekil konuşma. Tek kişiye özgün oyun. Monolog. Tekli konuşma. Oyuncunun kendi kendine konuşması. bir kişinin seyircilere anlattığı ve genellikle güldürmeyi amaçlayan bir konu.

Interior monologue : İç konuşma. İç monolog.

Monologs : Monolog.

İngilizce Monolith Türkçe anlamı, Monolith eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Monolith ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

All over the : Tüm.

Wholes : Tüm. İyi. Toplam. Sağlıklı. Sağlığı yerinde. Yarasız beresiz. Tam.

Complement : Komplement. Bütünleyici şey. Tam kadro. Kompleman. Bir kısım serum proteinlerinin oluşturduğu antikor aracılığıyla gerçekleşen immün hemoliz ve bakteriyoliz için gerekli olan ayrıca bazı biyolojik reaksiyonlarda da rol oynayan bir enzimatik sistem. Normal serumda bulunan, enzim etkinliği gösteren, bağışıklık sistemi içerisinde yapısal ve düzenleyici görevleri olan birtakım proteinler. komplement sistemi dokuz fonksiyonel bileşen taşır ve bunlar c1’den c9 ‘a kadar sembollerle gösterilir. Tamlık. Tümleyici. Mürettebat.

Monolithic : Tek taştan yapılmış. Tek parça taştan. Tekil. Bölüntüsüz. Tek parçalı. Yekpare taştan. Tek yongalı. Monolitik.

 

Massive : Kocaman. Kütle. Kuvvetli. Ağır. Coğrafya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Heybetli. Kalın. Büyük. Büyük ve ağır. Güçlü.

Entires : Tam. Katışıksız. Hepsi. Bütünlüklü. Tamam. Tüm.

Solidest : Kübik. Sıvı olmayan. Güvenilir. Sağlam karakterli. Mükemmel. Metanet. Tam. Sert. Som.

Continuum : Özellikleri, kesiksiz olarak bir yerden bir yere değişen ya da aynı kalan ortam. Doğadaki bütün nesnelerin içinde yer aldığı sürekli uzay-zaman ortamı. Bölünmemiş şey. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Sürey. Kontinuum. Sürekli ortam. Sürem. Sınırsız sayıda dizil ya da konum içeren kesintisiz bir ölçüm boyutu.

One piece : Tek parçalı. Bir adet.

Monolith synonyms : monoliths, stone, aggregate, completes, alls, complete, integral, totalitarians, all the, all out, completest, clearest, solider, entire, totalitarian, holistic, solid, integrative, all, entirely, whole, in one piece, a hundred percent.

Monolith ingilizce tanımı, definition of Monolith

Monolith kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A single stone, especially one of large size, shaped into a pillar, statue, or monument.