Monolog nedir, Monolog ne demek

Monolog; bir tiyatro terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma
  • Çevresindekilere fırsat vermeden bir kimsenin yaptığı konuşma.
  • Bir kişinin dinleyicilere anlattığı, genellikle güldüren olay.

"Monolog" ile ilgili cümleler

  • "Sünnet çocuklarını eğlendiren orta oyunu fasılları arasında tuhaf monologlar söyleyerek cemaati eğlendirir." - O. C. Kaygılı

Tiyatro'daki terim anlamı:

Yun. Monologos - monos (tek)-logos - (söz)-tek başına konuşma,

Dinleyicilere bir kişinin anlattığı -genellikle- güldüren olay.

Tiyatro oyununda kendi kendine konuşması, (bk. söylenme.)

İngilizce'de Monolog ne demek? Monolog ingilizcesi nedir?:

monologue

Monolog anlamı, kısaca tanımı:

Oyun : Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Hile, düzen, desise, entrika. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Kumar.

 

Kişi : Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Eş, koca. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

Konuşma : Konuşmak işi. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans. Görüşme, danışma, müzakere.

Dinleyici : Kayıtlı olmadığı hâlde derslere dışarıdan devam eden kimse. Söylenen veya çalınan bir şeyi dinleyen kimse.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Çevre : Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Yağlık. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam.

Diğer dillerde Monolog anlamı nedir?

İngilizce'de Monolog ne demek? : n. monologue, speech given by only one speaker; soliloquy

n. monologue, soliloquy, speech given by only one speaker

n. monologue, soliloquy

Fransızca'da Monolog : monologue [le]

Almanca'da Monolog : n. Monolog, Selbstgespräch

Rusça'da Monolog : n. монолог (M)