Morass türkçesi Morass nedir

Morass ingilizcede ne demek, Morass nerede nasıl kullanılır?

Morasses : Güçlük. Batak. Sazlık. Keşmekeş. Engel. Bataklık. Karmaşık durum.

Remoras : Remora. Mani. Geciktirme.

Mora romagnola pork : İtalya’nın yerli ırkı olan, tipik olarak uzun vücut yapısında, kafa yapısı güçlü ve uzun, ince burunlu ve öne doğru sarkık kulaklara sahip, ortalama vücut yüksekliği 80 cm, ortalama erişkin ağırlığı ise 250-300 kg arasında olan domuz ırkı. Mora romagnola domuzu.

Mora : Bürünbirimcik. New mexico eyaletinde yerleşim yeri. Georgia eyaletinde şehir. Minnesota eyaletinde şehir.

Morada nova sheep : Brezilya’dan köken alan ancak muhtemelen afrika orijinli, boynuzsuz, baskın olarak görülen rengi kırmızı olan ancak beyaz renge de rastlanabilen küçük yapılı, yapağısı çok kısa olan koyun ırkı. Morada nova koyunu.

Moraines : Buzulların yol açtığı kaya ve küçük taş kırıntılarının olduğu bölge. Buzul taş ve toprağı. Moren. Ohio eyaletinde şehir. Buzul taşı. Buzultaş.

Moral : Değer. Ders. Cesurluk, inançlılık ve kişisel bütünlük gibi niteliklerin kazandırdığı ruhsal güç. 2-göz korkutucu tehlikeler karşısında kümece geliştirilen birliktelik duygusu. Ahlak. Ahlak dersi. Mutlak olarak iyi olduğu düşünülen veya belli bir yaşam anlayışından kaynaklanan davranış kuralları bütünü. bir kimsenin iyi niteliklerini veya kişiliğini ifade eden tutum ve davranışlar bütünü, mizaç. Ahlaki. Dürüst. Ahlaklı. Alınacak ders.

 

Moraine dammed lake : Açık yanı buzul taşlarla tıkanıp kapanan çukurlarda oluşan göl. bk. set gölleri. Buzul taş gölü.

Moraine : Buzultaş. Buzul taş. Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı ya da çizikli taşlar. Coğrafya, jeoloji alanlarında kullanılır. Moren. Buzul taşı. Buzulların üstünde, içinde taşıdığı, dipten sürüklediği ya da çökelttiği taş parçaları. Buzul taş ve toprağı. Ohio eyaletinde şehir. Buzulların yol açtığı kaya ve küçük taş kırıntılarının olduğu bölge.

Moral certainty : Yüksek olasılık.

İngilizce Morass Türkçe anlamı, Morass eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Morass ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Drawback : Bir ülkeye giren mallardan alınan gümrük vergisinin o malların tekrar yurt dışına çıkarılmalarında iyelerine geri verilmesi. dışa satım sırasında, malın tumdegerine girmiş bulunan vergilerin önceden belirlenen oranlara uygun olarak dışa satımcıya geri verilmesi. Mahzur. İhraç primi. Gümrük, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir ülkeye giren mallardan alınan gümrük vergisinin o malların tekrar yurt dışma çıkarılmaları halinde iyesine geri verilmesi. Zorluk. Dezavantaj. Çekince. Geri verilen vergi. Sorun.

Mire : Çamur. Pislik. Çamura batırmak. Çamur bulaştırmak. Kir. Çamura batmak. Kirletmek. Çepel. Çamurlamak.

 

Adversity : Sıkıntılı bir durum. Şanssızlık. Terslik. Sıkıntı. Üzgü. Sıkıntılı süreç. Zorluk. Zıtlık. Düşkünlük.

Sedges : Hasırotu. Saz. Ayak otu. Kamış.

Quagmire : Kördüğüm. Çıkmaz.

Bustle : Aceleyle hareket etme. Aceleyle hareket etmek. Acele etmek. Koşuşmak. Koşuşturma. Telaş etmek. Acele. Faaliyet. Telaş.

Barrages : Soru yağmuruna tutmak. Baraj. Nehir barajı. Bent. Yağmur. Set. Yaylım ateşi. Yoğun yaylım ateşi. Engelleme ateşi.

Complexities : Karışıklık. Zorluk. Karmaşıklık. Karmaşa. Çetrefillilik.

Boggy : Bataklı. Çamurlu.

Morass synonyms : everglade, austerity, ragbag, confusion, complex, barrage, marshy, peat bog, ragbags, chaoses, imbroglios, austerities, rat race, disorders, fening, marshier, marsh, bad, difficulty, drawbacks, countercheck, barricades, adversities, chaos, reeds, bottleneck, baulks, complicacy, snarl up, sedgy, baulking, fenland, quag.

Morass ingilizce tanımı, definition of Morass

Morass kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A fen. A marsh. A tract of soft, wet ground.