Moruklaşma nedir, Moruklaşma ne demek

  • Moruklaşmak durumu

Moruklaşma anlamı, tanımı:

Moruk : Gençlere göre yaşlı anne, baba. Yaşlı erkek.

Moruklaşmak : Yaşlanmak, ihtiyarlamak.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.