Mothballed türkçesi Mothballed nedir

  • Gemiyi kullanımdan çıkarıp tekrar kullanılıncaya kadar muhafaza altına almak.
  • Uzun süreliğine muhafaza altında tutmak.
  • Güve ilacı.
  • Naftalin.
  • Rafa kaldırmak.
  • Naftalin topu.

Mothballed ingilizcede ne demek, Mothballed nerede nasıl kullanılır?

Mothball : Uzun süreliğine muhafaza altında tutmak. Rafa kaldırmak. Naftalin. Gemiyi kullanımdan çıkarıp tekrar kullanılıncaya kadar muhafaza altına almak. Naftalin topu. Güve ilacı.

Was put into mothballs : Uzunca yıllar unutuldu. Naftalinlendi. Naftaline konuldu. Uzun yıllar rafta bekletildi. Daha sonra kullanılmak üzere kenara kaldırıldı.

Was taken out of the mothballs : Depodan çıkarıldı. Hatırlandı. Naftalin arasından çıkarıldı. Canlandırıldı. Yeniden doğdu. Ortaya çıkarıldı.

İngilizce Mothballed Türkçe anlamı, Mothballed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Mothballed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Racked : Fıçıdan çekmek (içki). Uzatmak. Kirayı çok artırmak. Rafa koymak. Kirayı artırarak eziyet etmek. Germek. Rüzgarda uçuşmak (bulut). Gererek işkence yapmak. İşkence etmek.

Camphor : Kafuru. Kamfor. Kafur.

Postpone : Rafa koymak. Ötelemek. Geciktirmek. Tecil etmek. Tehir etmek. Sonraya bırakmak. Ertelemek.

 

Shelve : Meyletmek. Aldırmamak. Kadro dışı bırakmak. Hasır altı etmek. Ötelemek. Ertelemek. Emekliye ayırmak. Rafa koymak. Şevlenmek. Meyilli olmak.

Scrap : Hurdaya ayırmak. Hurda olarak kullanmak. Iskarta. Paçavra. Kırık dökük eşya. Dalaşmak. Bozuntu. Hurda. Peletlendikten sonra parça irilikleri granül forma küçültülmüş olan yem.

Racks : Fıçıdan çekmek (içki). Rüzgarda uçuşmak (bulut). Kirayı çok artırmak. Kirayı artırarak eziyet etmek. Eziyet etmek. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Alıcı denet odası. İşkence etmek. Askıya asmak.

Globe : Yuvar. Yerküreyi simgeleyen model. Karpuz. Küresel cisim. Küre biçimine getirmek. Küre. Yer yuvarı. Lambayı korumaya, ışığını yaymaya, dağıtmaya ya da ışığının rengini değiştirmeye yarayan, saydam ya da yayıcı maddeden yapılmış kılıf. Yer yuvarlağı gibi, düzgün olmayan küresel biçim.

Mothballed synonyms : naphthalin, mothball, naphthaline, camphor ball, ball, racking, store, rack, shelved, orb, naphthalene, lay aside, moth ball, shelves, postpones.