Motor nedir, Motor ne demek

Motor; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Motor" ile ilgili cümleler

 • "Taşındıkları kamyon önünde durunca motorun patırtısı kesildi." - N. Cumalı
 • "Rıhtıma varabildiği zaman vapura gidecek olan son motor kalkmak üzere idi." - F. R. Atay

Yerel Türkçe anlamı:

Traktör.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Başka tür erkeyi işleyim erkesine çeviren işlerge.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: motör]

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Çeşitli biçimlerdeki erkeyi mekanik erkeye çeviren aygıt. (Daha çok elektrik motoru anlamına kullanılır).

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Akaryakıtla işleyen basit balıkçı teknesi.

Bilimsel terim anlamı:

Bir yakıtın kimyasal erkesini yanma yoluyla mekanik erkeye dönüştüren aygıt.

İngilizce'de Motor ne demek? Motor ingilizcesi nedir?:

motor, engine, motorboat

Fransızca'da Motor ne demek?:

moteur

Motor hakkında bilgiler

Bir enerji formunu (elektirk, kimyasal enerji...benzin, tiner, LPG vb.) mekanik enerjiye çeviren makine'ye Motor denir. Motorlar kuvvet makineleridir.

Kuvvet makineleri yakacak maddelerinin (kömür, benzin, motorin, LPG) veya doğal enerji kaynaklarındaki (akarsular, rüzgar) enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren makinelerdir. Taşıtlarda, jeneratörlerde kullanılan kuvvet makineleri ise ısı makineleridir.

 

Motor ile ilgili Cümleler

 • İsteksizce motoro çalıştırdı ve gitti.
 • Ali arabayı durdurdu ve motoru kapattı.
 • Motor çalışmayacak.
 • Lütfen bana motoru nasıl çalıştıracağımı söyle.
 • Motor aniden durdu.
 • Bu motor bazen bozulur.
 • Biz motoru monte ediyoruz.
 • Google adlı arama motoruna "teşşekürler" yazdım ve 178.000 sonuç çıktı.
 • Motor çalışmadı.
 • Motor çalışırken hissettim.
 • Motor çalışmaz.
 • Motor aşırı ısınıyor.
 • Motor çalışıyordu.
 • Ali arabasına bindi ve motoru çalıştırdı.

Motor tanımı, anlamı:

Enerji : Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Manevi güç.

Mekanik : Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. Makine ile yapılan. Düşünmeden yapılan. Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.

Dönüş : Dönme işi. Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

Motoru bozmak : Bağırsakları bozulmak, ishal olmak.

Motorbot : Motorla çalışan küçük deniz taşıtı.

Motor yağı : Motorlarda sürtünmeyi azaltarak aşınmayı önlemeye yarayan bir yağ türü.

Motor yenileme : Motorun aşınmış silindir, piston, krank mili vb. parçalarının çeşitli işlemler uygulanarak veya değiştirilerek tekrar ilk günkü gibi çalışır hâle getirilmesi, rektifiye.

Arama motoru : Kullanıcıların, aradıkları bilgiye ulaşmalarını sağlamak için Genel Ağ üzerindeki ağ sitelerini başlıklarına, açıklamalarına, anahtar kelimelerine ve içeriklerine göre bir dizin olarak sıralayan sistem.

 

Deniz motoru : Deniz yollarında yolcu taşımaya yarayan pervaneli ve patenli motorlu gemi.

Dizel motoru : Ateşleme işi buji yerine havanın sıkıştırılması sonucu elde edilen ısıdan yararlanılarak yapılmış olan bir motor türü.

Jet motoru : Gaz akışını yüksek basınçla ve çok büyük hızla püskürterek en yüksek düzeyde itme gücü yaratan motor, tepkili motor.

Medarımaişet motoru : Günlük geçim için kazanılan para.

Motorcu : Motosiklet kullanan kimse. Deniz motoru işleten kimse.

Motorculuk : Deniz motoru işletmeciliği.

Motorin : Mazot.

Motorize : Motorlu taşıtlarla donatılmış (kıta veya birlik).

Motorlu : Motorla çalışan.

Motorlu taşıt : İnsan ve yük taşıyan, iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad.

Motorlu tren : Bir termik motorla çalışan, kısa mesafeler arasında işleyen demir yolu taşıtı, mototren.

Çift motorlu : İki motorlu küçük uçak.

Kırsal motorin : Kırsal mazot.

Düzenek : Mekanizma.

Akaryakıt : Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt.

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler.

Aracı : İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador.

Motosiklet : Motor silindirinin hacmi 125 santimetreküpten büyük olan, iki tekerlekli motorlu taşıt, motor.

Form : Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. Biçim, şekil. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Motor bozukluğu : Motorun düzgün çalışmayıp aksaması.

Motor denetimi : Yarıştan bir gün önce, motorların yönetmeliğe uygunluğu ve işleme özellikleri yönünden, yarış komiserinin başkanlığında uzmanlar topluluğu ile yapılan denetim işlemi. Denetlenen bu motorlar, yarıştan önce binicilerine verilmek üzere, bir yere konup kapısı mühürlenir.

Motor gövdesi : Yuvguları içeren ve öbür öğelerin üzerine bağlandığı en büyük motor parçası.

Motor iş : (fizik)

Motor kapak sızdırmazı : Motor gövdesi ile kapağı arasında sızdırmazlık sağlayan bakır kaplı yaprak.

Motor örtüsü : Motorlu taşıtlarda motor bölümünü örten saç kapak.

Motor sinir : Uyarıları beyinden bezlere ve kaslara ileterek onları faaliyete geçiren sinirler. Motor nöron. Merkezden verilen buyrukları kaslara ileten sinirler.

Motor son plak : İskelet kaslarında sinirle sarılı motor sinir sonlarında yer alan ve kas telinin zarında oluşan uyarımların enine tubuluslardan terminal sisternalara iletilmesini sağlayan uç organ, motor uç plak.

Motor uç plak : Motor son plak. Motor sinirlerin aksonlarının dallanarak kas telleri üzerinde oluşturduğu bağlantı bölgesi. Uç organ.

Motor yağlığı : Motorun anadingil bölümünü örten, içinde yağlama yağı bulunan kapak.

Diğer dillerde Motor anlamı nedir?

İngilizce'de Motor ne demek? : n. small engine; device which provides power for moving parts; machine which provides its own power

v. travel by car (British)

adj. providing power, setting in motion; of an engine; of the muscular system; of movement

Fransızca'da Motor : moteur [le], moulin [le]

Almanca'da Motor : n. Motor, Motorboot, Kraftmaschine

Rusça'da Motor : n. мотор (M), двигатель (M), лодка: моторная лодка (F)

adj. моторный