Muamma nedir, Muamma ne demek

Muamma; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bilmece.
  • Âşıklık geleneğinde manzum bilmece
  • Anlaşılmayan, bilinmeyen.
  • Anlaşılmayan, bilinmeyen şey.

"Muamma" ile ilgili cümle

  • "Ruhu uykuda farz ettiğim kadın bana pek yaman bir muamma gibi geldi." - H. E. Adıvar
  • "Bırak muamma konuşmayı / Çıkar ağzından baklayı / Bahtımız aydınlanıversin" - C. S. Tarancı
  • "Eski kadınlar, çocukların zihinlerini bilmek için muammalara başvururlardı." - A. Rasim

Edebi terim anlamı:

(Divan edebiyatı terimi) Çözülünce, meydana birinin adı çıkan bilmece.

Bilimsel terim anlamı:

Bir adı, bir sözcüğü, bir kavramı buldurmak için kimi nitelikleri bir koşukla yanıltmalı biçimde söylenen söz oyunu, bilmece. (Divan yazınından geçmedir.) bk. muamma asmak. / Bir acayip nesne gördüm ey püser / İki ata bir kişi binmiş gider / Bunların hiç kimse çekmez başını / Geri kalan at çeker yoldaşını (nalın, pabuç)

Muamma hakkında bilgiler

Divan şiirinde, başta Esma ül Hüsna (Allah’ın doksan dokuz güzel ismi) olmak üzere konusu insan ismi olan manzum bilmeceler. Kelime "gizli, örtülü, anlaşılması güç veya işaret remiz yoluyla söylenmiş söz" anlamlarına gelir. Muammalar lügazlardan farklıdır. Muammalar Allah’ın isimlerinden biri veya insan ismi için düzenlenirken lügazlar her şey hakkında düzenlenirler. Yalnız muammaların bazen lügaz, hatta âşık edebiyatında bir çeşit bilmece (âşkı -muamma) karşılığı olarak da kullanıldığı görülür. Muamma alanında en çok eser veren şairimiz Emri (Edirneli Emrullah Çelebi) olmuştur. Muammanın düzenlenmesinde ebced hesabı kullanılır. Burada sorulan bir isimdir.Muamma söyleyenlere:muamma-guy, muammayı çözene ise:muamma-küşa denir.Genellikkle çözüm ikinci mısradadır.Arap edebiyatından İran edebiyatına onlardan da Türk edebiyatına geçmiştir.Türk edebiyatında Ahmedi ilk muamma yazan kişidir.Muamma söyleyen diğer şahsiyetler:MU'in,Emri,Sürur

 

Muamma ile ilgili Cümleler

  • Dün artık mazi oldu. Yarın ise muamma. Bugün ise avuçlarımızın içinde bize sunulmuş bir armağandır.
  • Ali bir muamma ile karşı karşıya.
  • Bazen kendime bir muammayım.

Muamma anlamı, kısaca tanımı:

Bilmece : Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma. Bilinmeyen şey, muamma.

Manzum : Düzenli, muntazam. Şiir biçiminde yazılmış.

Anlaşılma : Anlaşılmak işi.

Muamma asmak : âşıklık geleneğinde herhangi bir konuyu manzum olarak bilmece türünde düzenleyip genellikle kahvehanelerde herkesin göreceği bir yere koymak.

Muammalı : Tekinsiz. Bilmeceli. Ayrıntısı bilinmeyen, açık olmayan, anlaşılması zor.

Muammalık : Muamma dolu olma durumu.

Bilinmeyen : Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul.

Divan : Sedir. Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Meclis. Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser.

 

Şiir : Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk.

Esma : Adlar, isimler.

Doksan : Bu sayıyı gösteren 90 ve XC rakamlarının adı. Seksen dokuzdan sonra gelen sayının adı. Dokuz kere on, seksen dokuzdan bir artık.

Dokuz : Sekizden bir artık. Sekizden sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 9 ve IX rakamlarının adı.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Şey : Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz. Nesne, madde.

Diğer dillerde Muamma anlamı nedir?

İngilizce'de Muamma ne demek? : n. enigma, riddle, puzzle, mystery, conundrum, problem, puzzlement, puzzler

Fransızca'da Muamma : rébus [le]

Almanca'da Muamma : Rätsel

Rusça'da Muamma : n. загадка (F), головоломка (F)