Muazzam nedir, Muazzam ne demek

Muazzam; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
 • Alışılmışın sınırlarını aşan.
 • Güçlü, önemli.

"Muazzam" ile ilgili cümleler

 • "Muazzam, biraz da esrarlı, karanlık, eski bir konaktaydı." - H. E. Adıvar
 • "Fakat muazzam hakikatlere karşı göz yumanlardan değilim." - A. Gündüz

Muazzam isminin anlamı, Muazzam ne demek:

Erkek ismi olarak; Kocaman, çok büyük. Ulu. Güçlü, önemli.

Muazzam anlamı, kısaca tanımı:

Büyük : Niceliği çok olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Büyük abdest. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Üstün niteliği olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Önemli.

Alışılmış : Her zamanki, mutat.

Sınır : Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. Uç, son. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.

 

Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Şiddeti çok olan.

Önemli : Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik. Önemi olan, mühim, ehemmiyetli.

Muazzam ile ilgili Cümleler

 • Basınç muazzamdı.
 • Çok muazzam.
 • Bu ufacık gelişmenin yanında suç işlenmesindeki muazzam artış, muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Kalabalıktan muazzam bir tezahürat patladı.
 • O kadar da muazzam değildi.
 • Muazzam kalabalıkta arkadaşını gözden kaybetti.
 • O muazzam bir zaman kaybıydı.
 • Muazzam bir insan kalabalığı bekledi.
 • O muazzamdı.

Diğer dillerde Muazzam anlamı nedir?

İngilizce'de Muazzam ne demek? : adj. enormous, puissant, great, huge, magnific, magnifical, colossal, egregious, fab, grandiose, howling, immense, mighty, spanking, stupendous, tremendous, whacking

Fransızca'da Muazzam : très grand, considérable, énorme

Almanca'da Muazzam : adj. gigantisch

Rusça'da Muazzam : adj. громадный, гигантский, неизмеримый, грандиозный, титанический, почтенный

adv. грандиозно