Muhafız nedir, Muhafız ne demek

Muhafız; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu.
  • Bir kalenin veya bir şehrin önemli yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği sağlamakla görevli komutan

"Muhafız" ile ilgili cümle

  • "Hecinlerimizi bir iki muhafızla tepecikler arasına yerleştirmiştik." - F. R. Atay
  • "İstasyonda veliahdı uğurlayanlar arasında İstanbul muhafızı da vardı." - F. R. Atay

Muhafız kısaca anlamı, tanımı:

Muhafız alayı : Devlet başkanlarını, kralları korumakla görevli askerî birlik.

Muhafızlık : Muhafızın görevi. Muhafız olma durumu.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Koruyucu : Koruyan kimse, muhafız. Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem). Himaye eden, kollayıcı, hami.

Kale : Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılmış olan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Malatya iline bağlı ilçelerden biri. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş. Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer.

 

Önemli : Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik. Önemi olan, mühim, ehemmiyetli.

Korumak : Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek. Tehlikeli, zararlı durumları önlemek. Karşılamak, denk gelmek. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek. Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek. Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek. Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek.

Düzen : Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Yerleştirme, tertip. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Alet edevat takımı. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Dolap, hile.

 

Güvenli : Güven verici, emniyetli, emin.

Muhafız ile ilgili Cümleler

  • Muhafızlar onların söylediği her şeyi duydular.
  • O, sınır muhafızını görünce can havliyle kaçtı.
  • Papayı İsviçreli Muhafızlar korur.
  • Daha sonra kralların kişisel muhafızlarına uydular deniyordu.
  • Ulusal Muhafızlara katılmaya karar verdim.

Diğer dillerde Muhafız anlamı nedir?

İngilizce'de Muhafız ne demek? : n. guard, guardian, bodyguard, keeper, warden, custodian, escort

Fransızca'da Muhafız : garde [le], gardien/ne [le][la]

Almanca'da Muhafız : n. Begleiter

Rusça'da Muhafız : n. охранник (M), страж (M), хранитель (M), гвардеец (M)