Muhakkak nedir, Muhakkak ne demek

Muhakkak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş.
 • Kesinlikle

"Muhakkak" ile ilgili cümleler

 • "Yalnız muhakkak olan bir şey varsa o da, Orhan'ın bana fena hâlde âşık olduğudur." - N. Hikmet
 • "Her birinin muhakkak bir yakın arkadaşı vardır." - E. Şafak

Yerel Türkçe anlamı:

Mutlaka, muhakkak

Bilimsel terim anlamı:

Sülüs yazının yatkın ve yatay bölümleri daha uzun olan türüne verilen ad.

Muhakkak hakkında bilgiler

Muhakkak, Arapça: محقق‎, moḥaqqaq) Sülüs yazının yatkın ve yatay bölümleri daha uzun olan türüne verilen ad. Muhakkak yazı türünde, yuvarlak çizgilerin düz çizgilere göre oranı ortalama 1,5: 4,5 veya 2:4'dür, dik harflerin boyları ile Sīn, Šīn, Ṣād, Ḍād ve Fāʾ gibi harflerin sola doğru uzayan kısımları sülüs yazı türüne oranla daha uzun olduğu gibi, dönüş noktaları veya yerleri de sertçe bir görünüş sunmaktadır. Muhakkak, ağız genişliği ortalama 2 mm. olan kamış kalemle, harfler ve kelimeler açık yazılır.

Bu yazı türü, 16. yüzyıla kadar sülüs ve nesih ile birlikte her yerde, özellikle Kur’an’ın yazılmasında kullanılmış, bu tarihten sonra terk edilmiştir.

 

Bir sonraki büyük hat ustası Yakut Mustaʿsımi, altı güzel el yazı türlerini (ṯolṯ (ḵaṭṭ-e jalīl), nasḵ, rayḥān, moḥaqqaq, tawqīʿ, reqāʿ) geliştirerek ve daha güzel hale getirmiştir. Setta-­ye yāqūtī denilen veya ḵoṭūṭ-e oṣūl olarak da bilinen bu altı yazı türleri, yavaş yavaş Küfi dışındaki tüm diğerlerini bastırmıştır.

Muhakkak ile ilgili Cümleler

 • Muhakkak ki, bütün insanların birer ruhu vardı ama birçoğu bunun farkında değildi.
 • İnsanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, muhakkak ki, dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır.
 • Bu ufacık gelişmenin yanında suç işlenmesindeki muazzam artış, muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Alışverişe gittiğinizde lütfen muhakkak uğrayın.
 • Sen bunu bana anlatan ilk kişi değilsin, muhakkak son kişide değilsin.
 • Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz.
 • Muhakkak partiye gelmelisin.
 • İkinci el elektrikli cihazlarda, muhakkak kullanılmış olduklarını gösteren izler bulunur.
 • Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez.
 • Muhakkak birine söyledin.
 

Muhakkak anlamı, tanımı:

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Doğrulu : Bir doğru boyunca olan, müstakim.

Gerçek : Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yalan olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Doğruluk. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel.

Kesinlik : Bir bilginin, bir kanaatin şüpheye düşmeden onaylanması durumu. Kesin olma durumu, katiyet.

Arapça : Bu dille yazılmış olan. Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi.

Sülüs : Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü yazı. Erata yolculuklarda indirim sağlayan belge. Üçte bir.

Yatkın : Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük. Bir yana eğilmiş, yatık. Benimsemiş, alışmış, eğilimli. Bir işte yeteneği, becerisi olan.

Yatay : Durgun bir su yüzeyine veya zemine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufki.

Kesinlikle : Kesin bir biçimde, kesin, kesin olarak, kesinkes, yüzde yüz, her hâlde, her hâlükârda, mutlak, mutlaka, katiyen, banko.

Diğer dillerde Muhakkak anlamı nedir?

İngilizce'de Muhakkak ne demek? : [Muhakkak] adj. certain, sure, doubtless, sure as death, infallible, safe

adv. certainly, absolutely, surely, sure enough

Fransızca'da Muhakkak : certain/e, infaillible, pour sûr

Almanca'da Muhakkak : adv. bestimmt

Rusça'da Muhakkak : adj. достоверный

adv. наверняка, безусловно, непременно