Muhalif nedir, Muhalif ne demek

Muhalif; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, aykırı olan kimse.
  • Aykırı

"Muhalif" ile ilgili cümleler

  • "Fikrine, ümidine, arzusuna muhalif bir şeye rast gelince hemen bozulur." - Ö. Seyfettin
  • "Muhaliflerin, Mecliste ordu aleyhine açtıkları cereyan devam ediyordu." - Atatürk

Muhalif anlamı, tanımı:

Muhal : Olamaz, olmaz, olmayacak, olması, gerçekleşmesi olanaksız.

Tutum : Tutulan yol, tavır. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

Görüş : Gözle bir şeyi algılama yetisi. Görme işi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Aykırı : Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Çapraz, ters.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

 

Muhalif ile ilgili Cümleler

  • Kölelik muhaliflerinin çoğu oy vermedi.
  • Ali muhalif.
  • İki ülke birbirine muhalif.

Diğer dillerde Muhalif anlamı nedir?

İngilizce'de Muhalif ne demek? : adj. opposing, oppositional, contrary, antagonistic, defiant, disaffected, dissident, hostile, opposite, repugnant, warring, dead against, dead set against

n. opponent, adversary, antagonist, objector, anti, critic, dissenter, dissentient, dissident

Fransızca'da Muhalif : contraire, contre, opposé à

Almanca'da Muhalif : n. Dissident, Gegner, Opponent

adj. oppositionell

Rusça'da Muhalif : n. противник (M), оппонент (M)

adj. оппозиционный