Murt nedir, Murt ne demek

Murt; bir bitki bilimi terimidir. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Mersin ağacının yazın olgunlaşan, bezelye büyüklüğünde, morumsu siyah, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan meyvesi

Yerel Türkçe anlamı:

Mersin ağacı ve meyvesi.

Yeni doğmuş çocuğun başına serpilen kokulu ve bitkisel toz.

Akarsuların getirdiği birikinti.

Parasız elde edilen, beleş.

Suratı asık, öfkeli (kimse).

Kesilmeden ölmüş, murdar olmuş hayvan.

Sıvıların dibine çöken tortu.

Donakalmış, şaşırmış.

Kahve telvesi.

Tok.

Taşlarla oynanan bir çocuk oyunu.

Bir çeşit bitki.

Dolu : Murt yağdı.

Kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaççık, mersin, myurtus communis.

Mersin ağacının meyvesi

Murt hakkında bilgiler

Myrtus communis L.
Myrtus nivellei Batt. & Trab.

Mersin veya murt ağacı (Myrtus), mersingiller (Myrtaceae) familyasından, maki grubundan çalı formunda bir bitkidir. Boyları 2-3 metreye kadar yükselebilen bitki, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde, özellikle kıyı kesimlerde görülür. Bitkinin aynı isimle anılan beyaz ve mor renkte meyveleri eylül ayında olgunlaşır ve çerez olarak tüketilir. Ayrıca bitkinin genç sürgünleri, çelenk süslemesinde de kullanılmaktadır.

Bitki sulak arazileri sever. Bitkinin kökleri toprağın hem derinlerine kadar indiğinden hem de toprağın yüzeyine yakın yerlerine dağıldığından, bu bitki yörede erozyon önlemede etkin olarak kullanılmaktadır. Özellikle yörede eğimli arazilerin heyelan tehlikesi olan kesimlerine dikilmektedir.

 

Murt kısaca anlamı, tanımı:

Mersin : Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, gıda ve parfüm sanayisinde ham madde olarak kullanılan, meyvesi murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan, beyaz çiçekli, güzel kokulu bir ağaç, mersin ağacı, sazak (Myrtus communis).

Olgun : Yenecek duruma gelmiş (meyve). Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil. Tamamlanmış, iyice işlenmiş (yazı, düşünce vb.).

Meyve : Ürün, sonuç, kâr. Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.

Engin dallardan murt yememek : Yükseklerden uçmak, burnu büyük olmak.

Bezelye : Bu bitkinin yuvarlak tanesi. Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, fasulyeye benzer, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum).

Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Niceliği çok olan. Büyük abdest. Üstün niteliği olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Önemli.

Morumsu : Mora çalan, moru andıran.

Siyah : Kara, ak, beyaz karşıtı. Bu renkte olan. Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

 

Hastalık : Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Aşırı düşkünlük, tutku. Ruh sağlığının bozulması durumu. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

Tedavi : Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme. Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi.

Familya : Karı, eş. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile. Aile.

Murt ağacı : Mersin ağacı

Murt olmak : Hayvan kesilmeden ölmek.

Murtadlık : Mürtetlik, döneklik

Murtağı : Unu yağda kavurarak yapılan şekersiz helva.

Murtat : İnatçı, ters (kimse). Hain (kimse). İşe yaramaz, kötü (eşya). Kalaycıların kap kaçak düzeltmek ve perçin yampak için kullandıkları örsü andıran demir araç. (-Tokat)

Murtatlık : Hainlik.

Murtaza : Bir erkek ismi olarak anlamı; Kendisinden razı olunmuş. Hz. Ali´nin lakabı.

Murtazaköy : Niğde ilinde, Çiftlik ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Murtçukuru : Adana şehri, Karaisalı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Murtlak : Altın, gümüş zincir.