Mutluluk nedir, Mutluluk ne demek

"Mutluluk" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Hele bir de birkaç sünger bulabilse artık mutluluğunun sınırı olmayacaktı." - Halikarnas Balıkçısı

Felsefi anlamı:

Kant'ta mutluluk erişilmesi güç bir ülküdür; bunun karşısına Kant mutluluğa layık olma değerini ulaşılabilir bir erek olarak koyar.

Genellikle insanların kendilerine en yüksek erek olarak koydukları değer. Bilinci dolduran tam bir doygunluk durumu. İstek ve eğilimlerin tam bir uyumu ve doygunluğu. Değerli şeylerin bolluğu içinde alınan nesnel durum.

Ahlak felsefesinin ana kavramlarından biri ; özellikle klasik eskiçağ ahlakının temel kavramı: a. Bireyin mutluluğu, b. Toplumun mutluluğu.

Kişisel mutluluk duygusu: a. durum olarak; b. bir kezlik bir yaşantı olarak.

İngilizce'de Mutluluk ne demek? Mutluluk ingilizcesi nedir?:

happiness

Mutluluk hakkında bilgiler

Mutluluk, TDK sözlüğünde “bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşmaktan duyulan kıvanç durumu” olarak tanımlanmakta olup, şimdiye dek sayısız değişik tanımları yapılmış görece ve göreli bir kavramdır.

Kimileri mutluluğu maddi alanda, kimileri manevi alanda, kimileri ise hem maddi hem manevi alanda edinilebilecek bir ruhsal hal olarak ele almışlardır. Örneğin, mutluğun manevi alanda edinilebilecek bir hal olduğunu düşünen eski Grek düşünürleri mutluluğu erdemin ödülü olarak değerlendirmişlerdir.

 

Mutluluk ile ilgili Cümleler

 • Herkes mutluluk diliyor.
 • O, haberi duyduktan sonra mutluluktan havalara uçtu.
 • Aslında insanı en çok acıtan şey, hayal kırıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır.
 • Mutluluk arıyoruz.
 • Sana göre mutluluk nedir?
 • Mutluluk düşüncesi son derece somuttur.
 • Mutluluk diliyorum.
 • Açıklamaktan mutluluk duyacağım.
 • Mutluluk cam gibidir: kırılgandır.
 • Torunlardan gelen mektuplar mutluluk kaynağıdır.
 • Mutluluk bazen parayla tanımlanır.
 • Mutluluk bazen bulması zordur.
 • Senin için mutluluk nedir?
 • Mutluluk bir seçimdir.

Mutluluk anlamı, kısaca tanımı:

Özlem : Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür.

Eksik : Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat. İhtiyaç duyulan şey. Az.

Sürek : Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü. Süren, devam eden zaman. Hızlı süren, hızlı giden.

Kıvanç : Övünç, iftihar. Sevinç.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Mutluluk çubuğu : İktidarsızlık sorunu bulunan erkeklere sağlıklı cinsel yaşantı için özel olarak takılan yapay organ.

Mutluluk tablosu : Başarılı, mutlu ve dost insanların bir aradaki görüntüsü.

 

Mutlu : Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut, saadetli, bahtiyar, berhudar. Mutluluk veren.

Ulaşılmak : Ulaşma işi yapılmak.

Ongunluk : Ongun olma durumu, mutluluk, bolluk, bereket, feyiz, saadet.

Saadet : Mutluluk.

Bahtiyarlık : Mutluluk.

Saadetli : Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan. Mutlu.

Sözlü : Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı.

Ulaşmak : Yetişmek. Birbirine katılmak, dökülmek. Varmak, gelmek. Elde etmek, erişmek.

Diğer dillerde Mutluluk anlamı nedir?

İngilizce'de Mutluluk ne demek? : n. happiness, well being, felicity, bliss, blissfulness, elation, glory, heaven, nirvana, weal, welfare, sense of well being, smiles

Fransızca'da Mutluluk : bonheur [le], délice [le], félicité [la], paradis [le], prospérité [la]

Almanca'da Mutluluk : n. Beglückung, Fortuna, Glück, Heil, Seligkeit, Wohl, Wohlbefinden, Wohlergehen

Rusça'da Mutluluk : n. счастье (N), благополучие (N)