Mutualization türkçesi Mutualization nedir

  • Bağımsız hale gelme.
  • Karşılıklı hale getirme.
  • Karşılıklı olma durumuna getirme.
  • İşletme veya şirket birleştirme.
  • [#yardım Yardımlaşma].

İngilizce Mutualization Türkçe anlamı, Mutualization eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Mutualization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Objectification : Bir olayı ya da kavramı, değişik kimselerin üzerinde görüş birliğine vararak anlaşabilecekleri biçimde duyulara açık duruma getirme işlemi. Nesnelleştirme.

Cooperation : Bireylerin ortak bir amaca ulaşmak için.az çok örgütlü biçimde ortaklaşa eylemde bulunmaları. Beraberlik. Kooperatifçilik. Elbirliği. Birlikte çalışma. Ortaklık. İşbirliği. Destek.

Cooperations : Beraberlik. Elbirliği. Destek. Teşrikimesai. İşbirliği. Dayanışma. Ortaklaşa çalışma. Ortaklık. Kooperatifçilik.

Bee : Zarkanatlılar dizisinden birçok böceğin, özellikle arılar familyasına bağlı türlerin genel adı. Arı. Sabit fikir. Nebraska eyaletinde yerleşim yeri. Gün. Toplanma. Arı gibi çalışan kimse. B harfi. Takıntı.

Bees : B harfi. Arı. Arılar. Sabit fikir. Takıntı. Toplanma. Gün. Tek tek ya da bir toplum düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zarkanatlılar familyası. en değerli ve en bilinen türü bal arısıdır. a. bk. yaban arıları, odun arıları, ur arıları, yaprak arıları v.b. Arı gibi çalışan kimse.

 

Actualisation : Bir şeyi net bir şekilde anlama. Tanıma. Gerçekleşme. (müzik terimi) besteciden farklı bir kişi tarafından tamamlanan müzik kompozisyonu. Gerçek yapma süreci. Hayata geçirilen bir şey. Hayata geçirme. Fiili yapma süreci. Besteciden farklı bir kişi tarafından geliştirilen ve düzeltilen müzik kompozisyonu (ayrıca actualization). Gerçekleştirme.

Realisation : Gerçekleşim. İdrak. Anlama. Paraya çevirme. Kavrayış. Gerçekleştirme. Tasavvur. Teeyyüt. Farkına varma. Farketme.

Realization : Gerçekleştirme. Gerçeklik kazanma. Paraya çevirme. Anlama. Farkında olma. İdrak. Tahakkuk. Sayışımların, vergilerin belirtilmesi, çoğalma, meydana gelme. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Kavrayış.

Mutualization synonyms : creating by mental acts.