Muvaffak nedir, Muvaffak ne demek

Muvaffak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Muvaffak isminin anlamı, Muvaffak ne demek:

Erkek ismi olarak; Başarmış olan, başarılı. Tanrının yardımını görmüş.

Muvaffak hakkında bilgiler

Ebu Mansur Muvaffak Haravi 10. yüzyılda yaşamış İranlı bir fizikçidir. Samanîler döneminde Herat'ta yaşamış; ülkesinin yanı sıra Hindistan'ı da dolaşarak tıp konusunda ayrıntılı bilgi edinmiştir.

Sodyum karbonat ile potasyum karbonatı birbirinden ayıran Ebu Mansur'un arsenik oksit, bakır(II) oksit ve antimon hakkında da bilgisi olduğu düşünülmektedir.

Muvaffak ile ilgili Cümleler

 • Muvaffak olsam insanları sevmem ve saygı duymam mı?
 • Muvaffakiyetsiz olmak veya muvaffak olmak arasında ince bir çizgi var.
 • Uğraşsak bile muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimiz ise sağlam dostlardır.
 • Ancak yine de bu muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerden dost olmaz.
 • Çünkü muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizden olanlar başkasına düşman olamayacakları gibi, bir gün bize de düşman olmazlar.
 • Muvaffak, Türkçede başarılı olmak anlamına gelen eski bir kelimedir.
 • 70 harf içeren "muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine", Türkçedeki en uzun kelimedir.
 • Muvaffakiyetsizleştiremediklerinizden mi oldum?
 • Muvaffakiyetsizleştirdiklerinizden mi oldum?
 • Muvaffak olmak her insanın arzusudur.
 • Sizde imkanlar, son model arabalar, teknik üstünlük, tecrübe hepsi var ben muvaffak olamadım mı?
 • Ancak bir gün gelir de, biri size bir başkası hakkında "O mu­vaf­fa­ki­yet­siz­leş­ti­ri­ci­leş­ti­ri­ve­re­me­ye­bi­le­cek­le­ri­miz­den­miş." derse, o kişiyi bulup "Siz mu­vaf­fa­ki­yet­siz­leş­ti­ri­ci­leş­ti­ri­ve­re­me­ye­bi­le­cek­le­ri­miz­den­miş­si­niz." deyin.
 • Muvaffakiyetsizleşmek ise ancak insanın kendi hatarı nedeniyle gerçekleşir, nazarla filan değil.
 

Muvaffak anlamı, kısaca tanımı:

Muvaffak olmak : Başarmak.

Muvaffakiyet : Başarı.

Muvaffakiyetli : Başarılı.

Muvaffakiyetsiz : Başarısız.

Muvaffakiyetsizlik : Başarısızlık.

Yüzyıl : Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem. İçinde yaşanılan zaman. Yüzyıllık süre, asır.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

İranlı : İran halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Acem.

Fizik : İnsanın doğal yapısı. Kişinin dış görünüşü. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı.

Saman : Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri ayrıldıktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen ufalanmış sapları.

Dönem : Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre. Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot.

 

Ülke : Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Başarılı : Başarılmış, üstesinden gelinmiş. Başarı gösteren, muvaffakiyetli. Başarılı bir biçimde, başarı göstererek.

Diğer dillerde Muvaffak anlamı nedir?

İngilizce'de Muvaffak ne demek? : successful ba?aryly

Almanca'da Muvaffak : erfolgreich

Rusça'da Muvaffak : adj. удачливый, успешный