Muvaffakiyetsiz nedir, Muvaffakiyetsiz ne demek

Muvaffakiyetsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Başarısız

Muvaffakiyetsiz kısaca anlamı, tanımı:

Muvaffakiyet : Başarı.

Muvaffak : Başarmış, başarılı (kimse).

Muvaffakiyetsizlik : Başarısızlık.

Başarısız : Başarı göstermeyerek. Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz. Muvaffakiyetsiz.

Muvaffakiyetsiz ile ilgili Cümleler

 • Ancak muvaffakiyetsizleştiricileştiriverebilmek herkesin harcı değildir.
 • Muvaffakiyet­siz­leş­ti­ri­ci­leş­ti­ri­ve­re­me­ye­bi­le­cek­le­ri­miz­den­miş­si­niz­ce­si­ne hareket edin.
 • Ancak bir gün gelir de, biri size bir başkası hakkında "O mu­vaf­fa­ki­yet­siz­leş­ti­ri­ci­leş­ti­ri­ve­re­me­ye­bi­le­cek­le­ri­miz­den­miş." derse, o kişiyi bulup "Siz mu­vaf­fa­ki­yet­siz­leş­ti­ri­ci­leş­ti­ri­ve­re­me­ye­bi­le­cek­le­ri­miz­den­miş­si­niz." deyin.
 • Muvaffakiyetsizleştiremediklerinizden mi oldum?
 • Uğraşsak bile muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimiz ise sağlam dostlardır.
 • Muvaffakiyetsiz olmak veya muvaffak olmak arasında ince bir çizgi var.
 • Ancak yine de bu muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerden dost olmaz.
 • Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilecek olan her düşman zararsız düşmandır.
 • Muvaffakiyetsizleştirici etkenlere karşı mutlaka önlem alınması gerekir.
 • Muvaffakiyetsizleşmek ise ancak insanın kendi hatarı nedeniyle gerçekleşir, nazarla filan değil.
 • 70 harf içeren "muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine", Türkçedeki en uzun kelimedir.
 • Muvaffakiyetsizleştirdiklerinizden mi oldum?
 • Düşmanlarımız bizim için olumlu olabilecek şeyleri kimseye farkettirmeden muvaffakiyetsizleştiricileştirivermenin peşindedirler.
 • Çünkü muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizden olanlar başkasına düşman olamayacakları gibi, bir gün bize de düşman olmazlar.
 

Diğer dillerde Muvaffakiyetsiz anlamı nedir?

Rusça'da Muvaffakiyetsiz : adj. безуспешный