Mysteries türkçesi Mysteries nedir

Mysteries ile ilgili cümleler

English: The family loves to watch murder mysteries together.
Turkish: Aile birlikte cinayet gizemlerini izlemeyi seviyor.

English: He was interested in the mysteries of the Orient.
Turkish: O, Doğunun gizemleri ile ilgileniyordu.

English: When we remember that we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained.
Turkish: Hepimizin birer deli olduğunu anmısadığımızda, hayatın tüm gizemi kaybolup, bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkar.

English: Ali asked Mary if she enjoyed reading murder mysteries.
Turkish: Ali Mary'ye cinayet hikayelerini okumayı sevip sevmediğini sordu.

English: There are many mysteries in life.
Turkish: Hayatta birçok gizemler vardır.

Mysteries ingilizcede ne demek, Mysteries nerede nasıl kullanılır?

Mysterious : Bilinmeyen. Esrarlı. Garip. Gizemli. Akıl ermez. Esrarengiz. Nihan. Anlaşılmaz. Muammalı.

Mysteriously : Anlaşılmaz biçimde. Gizemli bir şekilde. Esrarengiz bir şekilde.

Mysteriousness : Esrarengiz olma niteliği. Gizemlilik. Gizem hissi. Anlaşılmazlık.

For some mysterious reason : Bilinmeyen sebeplerle. Bazı gizemli nedenlerden ötürü. Açıklanamaz bir amaç için.

Mystery : Giz. Sis perdesi. Esrar. Muamma. Sır. Hikmet. Esrarengizlik. Gizem. Anlaşılmaz şey. Bilinmeyen.

 

Mystery play : Xıv. yüzyıldan sonra, isa'nın yaşamından sahneleri konu olarak alan ortaçağda gelişmiş dinsel oyunlar. Yalvaç oyunu. Ortaçağ dini piyesi. Mister oyunu. Ortaçağda ortaya çıkan ve geliştirilmiş olan isa'nın yaşamından sahneleri ele alan dinsel oyun. Dinsel tiyatro oyunu.

Enveloped in mystery : Sır perdesi altında. Gizemli. Gizli. Esrarengiz. Sırla örtülü.

World of mystery : Gizemler dünyası. Sırlar dünyası. Her türlü tuhaf şeylerin olabildiği hayali dünya. Bilinmezle alemi.

I would like to buy a mystery novel in english : .

Baeot mystery : Tibet'te dinsel içeriği olan öykü. Bayot öyküsü.

İngilizce Mysteries Türkçe anlamı, Mysteries eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Mysteries ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Nameless : Adı belli olmayan. Gayri meşru. İsimsiz. Meçhul. Adsız. Tanımlanamayan. Anlatılamaz. Bahsedilmeye layık olmayan. Tarifi olanaksız.

Cabala : Gizli öğreti. İbrani felsefesi yazıları. Kabala.

Puzzlement : Şaşkınlık. Merak konusu. Şaşırtıcı şey. Tereddüt. Anlaşılmaz şey. Bilinmez.

Cabalas : Gizli öğreti. İbrani felsefesi yazıları. Kabala.

Problem : Dava. Pürüz. Sorun. Bilinmez. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Merak konusu. Problem. Çözümü, yaratıcı düşünmeyi gerektiren önemli ve güç durum. bir soru ya da bir dizi soru aracılığıyla kişiyi soruların nedenleri ile sonuçlarını araştırmaya yönelten durum. Problemli. Sorunlu.

Secrecy : Gizli tutulma. Ketumiyet. Sır tutma. Ağız sıkılığı. Sır saklama. Ketumluk. Gizlilik.

 

Brainteasers : Zor problem veya soru. Cevaplaması zor soru. Bilmece. Bulmaca.

Occulted : Büyücülükle ilgili. Medyumlukla ilgili. Anlaşılmaz. Doğaüstü. Esrarengiz. Gizli. Gizlemek. Esrarlı. Bilinmez.

Inscrutable : Esrarlı. Sırrına erişilmez. Ne anlama geldiği belli olmayan. Esrarengiz. Gizemli. Anlaşılmaz. Ne düşündüğü belli olmayan.

Mysteries synonyms : arcana, problems, glazings, uncanny, orphic, mystifying, backdoor, puzzler, confidences, arcanum, darksome, enigma, enigmata, philosophy, brainteaser, ganja, obscurest, darkness, incomprehensible, cryptical, occults, wisdoms, dodos, gnome, mystical, gnomes, dopes, glazing, bemusement, mystery, mystic, deep, conundrum.

Mysteries zıt anlamlı kelimeler, Mysteries kelime anlamı

Explicable : İzah edilebilir. Anlatılabilir. Açıklanabilir.

Exoteric : Harici. Sıradan. Kolay anlaşılır. Eksoterik. Genel. Dışrak. Anlaşılır.