Nadanca nedir, Nadanca ne demek

Nadanca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Nadana yakışır bir biçimde

Nadanca anlamı, tanımı:

Nadan : Nobran, kaba, kötü. Bilgisiz, cahil.

Yakış : Yakma işi.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi.

Bir : Ancak, yalnız. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer. Bir kez. Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Beraber. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek.

Diğer dillerde Nadanca anlamı nedir?

İngilizce'de Nadanca ne demek? : sıfat, zarf (na:da'nca)