Nadanlık nedir, Nadanlık ne demek

  • Nadan olma durumu.
  • Nadanca davranış

Nadanlık anlamı, kısaca tanımı:

Nadan : Nobran, kaba, kötü. Bilgisiz, cahil.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Nadanca : Nadana yakışır bir biçimde.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Olma : Olmak işi.