Naif nedir, Naif ne demek

Naif; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Saf, deneyimsiz.
  • Kendi kendini yetiştirmiş, doğal bir plastik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı.
  • Güzel sanatların özellikle resim alanında kendi kendini yetiştirmiş sanatçısı veya onun yapıtı
  • Acemice yapılan.

"Naif" ile ilgili cümle

  • "Bu özbeöz İstanbul efendisi, makalelerini, romanlarını kendine özgü naif resimlerle süslerdi." - H. Taner
  • "Kıskanabileceği kadınların varlığını göğüsleyemeyecek kadar naif biri değildi." - R. Mağden

Naif anlamı, kısaca tanımı:

Deneyimsiz : Deneyimi olmayan, tecrübesiz.

Sanat : Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Zanaat. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.

Resim : Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç. Açık gösterge, kesin sonuç. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat. Tören. Fotoğraf. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılmış olan biçimleri.

 

Sanatçı : Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse. Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist.

Yapıt : Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser. Yayın, kitap.

Doğal : Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi. Doğada olan, doğada bulunan. Yapmacık olmayan. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı. Katıksız, saf. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel.

Plastik : Bu maddeden yapılan. Isı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik olarak yapılmış olan madde.

Saf : Grup. İyi niyetli, art niyetsiz. Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön, safdil. Katıksız, arı, katışıksız, halis, has. Dizi, sıra.

Acemice : Toyca, beceriksizce, acemicesine.

Naif ile ilgili Cümleler

  • Bir naif tilkisi yoktur. Aynı şekilde, hatasız bir adam diye bir şey de yoktur.
  • Bir naif tilkisi yoktur. Aynı şekilde, kusursuz bir adam diye bir şey de yoktur.
  • Onun naif göründüğünü biliyorum.
  • Bu kadar naif olmanıza şaşırıyorum.

Diğer dillerde Naif anlamı nedir?

İngilizce'de Naif ne demek? : [Naif] n. Naif, first name

adj. innocent, ingenuous, naive; simple, artless; simple minded, unsophisticated; unworldly

n. naive person