Nakit nedir, Nakit ne demek

Nakit; bir ekonomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Para, akçe.
 • Kullanılması hemen mümkün olan para, peşin para, likit

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Elde tutulan ve ödemelerde anında kullanılabilen para.

İngilizce'de Nakit ne demek? Nakit ingilizcesi nedir?:

cash

Nakit kısaca anlamı, tanımı:

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Nakit kartı : Bankalardan peşin para almak veya para çekmek için kullanılan kart.

Nakit para : Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif.

Vakit nakittir : "zaman çok değerlidir, boş yere harcanmamalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Akçe : Her tür madenî para, akça. Küçük gümüş para.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Mümkün : Olabilir. Muhtemel, olası.

Likit : Sıvı. Nakit.

Nakit akım oranı : Net dönem kârı ile yıpranma toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanan ve işletmenin nakit rezevlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü gösteren oran.

Nakit akım tablosu : İşletmenin nakit akımını gösteren hesap özeti.

Nakit akımı : İşletmede belirli bir dönem itibariyle gerçekleşen nakit giriş ve çıkışları.

 

Nakit bütçesi : İşletmenin belirli bir döneme ilişkin tahmini nakit alacak ve ödemelerini gösteren tablo.

Nakit döngüsü : İşletmede bir mal üretmek için gerekli girdilerin satın alınması ile üretilen malın satışından kaynaklanan alacakların tahsili arasındaki geçen süre.

Nakit getiren ürün : Genişleme olasılığı düşük, durgun bir piyasada yüksek piyasa payına sahip ve bu nedenle üretim ve pazarlama maliyetinin çok üstünde gelir getiren mal veya iş.

Nakit indirimi : Satış bedelinin nakdi olarak ödenmesi durumunda yapılan fiyat indirimi. Kredili satışlarda borcunu vadesinden önce ödeyen alıcıya yapılan indirim.

Nakit olmayan krediler : Bankaların teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve kabuller biçiminde açtığı nakit olmayan ve potansiyel risk taşıyan krediler.

Nakit ile ilgili Cümleler

 • Nakit istiyorum.
 • O bir sürü nakit.
 • O nakit ödedi.
 • Nakit mi ya da kredi kartı mı?
 • Daha fazla zamana ihtiyacım var. Ayrıca biraz nakite ihtiyacım var.
 • Nakit daha iyi.
 • Onlar nakit ödedi.
 • Artık nakit taşımıyorum.
 • Jale nakit ödedi.
 • Ben nakit ödedim.
 • Nakit mi ödeyeceksin?
 • Nakit mi ödeyeceksiniz?
 • Nakit akışı sorunumuz var.
 • Nakit mi yoksa kredi kartı mı?

Diğer dillerde Nakit anlamı nedir?

İngilizce'de Nakit ne demek? : adj. prompt, in specie

n. cash, money, ready cash, hard cash, hard money, bankroll, ready, the ready, specie, liquidity, ready money

Fransızca'da Nakit : cash, espèces

Almanca'da Nakit : n. Bargeld, Kasse

adj. kontant

Rusça'da Nakit : n. наличные (PL)