Narrow mindedness türkçesi Narrow mindedness nedir

Narrow mindedness ingilizcede ne demek, Narrow mindedness nerede nasıl kullanılır?

Narrow : Ensizleşmek. Kıt kanaat. Çekmek. Az. Anca yeten. Cüzi. Parasızlık. Kısmak. Daraltmak. Daralmak.

Mindedness : Düşüncelilik.

Narrow an argument down : Bir tartışmayı daraltmak. Bir tartışmayı açıkça belirlemek.

Narrow angle beam : Açısı 91-179° olan ışın demeti. geniş (açılı) ışının karşıtı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Dar bir oylum açısı içine toplanmış ışın. Dar (açılı) ışın.

Narrow angle lighting fitting : Işığı dar bir oylum açısı içine toplayan ışıklık. Toplayıcı ışıklık.

Narrow band : Dar bant.

İngilizce Narrow mindedness Türkçe anlamı, Narrow mindedness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Narrow mindedness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fanaticism : Taassup. Fanatizm. Bir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi durumu, bk. hoşgörü. Fanatiklik. Yobazlık. Düşkünlük. Tutuculuk.

Bigotry : Sofuluk. Gericilik. Dar kafalılık. Fanatiklik. Darkafalılık. Taassup. Yobazlık.

Bigotries : Taassup. Gericilik. Sofuluk. Dar kafalılık. Yobazlık. Fanatiklik. Darkafalılık.

 

Zealotry : Gayretkeşlik. Tutuculuk. Fanatizm.

Zealotries : Gayretkeşlik. Fanatizm.

Illiberality : Cimrilik. Eli sıkılık. Dar görüşlülük. Bilgisizlik.

Religiosity : Sofuluk. Yobazlık. Aşırı dindarlık. Dinsellik. Yalancı sofuluk.

Narrow mindedness synonyms : immobilism.