Narrow view türkçesi Narrow view nedir

  • Dar görüş.
  • Yeni fikirlere açık olmama durumu.
  • Dar kafalılık.
  • Sınırlı görüş.

Narrow view ingilizcede ne demek, Narrow view nerede nasıl kullanılır?

Narrow : Az. Daralmak. Anca yeten. Kısmak. Sıkı. Cüzi. Kıt kanaat. Dar. Daraltmak. Sınırlı.

View : İncelemek. Üzerinde düşünmek. Düşünce. Gözetim. Bakış. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Değerlendirmek. Manzara. Görüş. Görmek.

Narrow an argument down : Bir tartışmayı açıkça belirlemek. Bir tartışmayı daraltmak.

Narrow angle beam : Dar bir oylum açısı içine toplanmış ışın. Dar (açılı) ışın. Açısı 91-179° olan ışın demeti. geniş (açılı) ışının karşıtı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Narrow angle lighting fitting : Toplayıcı ışıklık. Işığı dar bir oylum açısı içine toplayan ışıklık.

Narrow band : Dar bant.

İngilizce Narrow view Türkçe anlamı, Narrow view eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Narrow view ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bigotries : Bağnazlık. Darkafalılık. Yobazlık. Sofuluk. Taassup. Fanatiklik. Gericilik.

One track mind : Sadece bir konuya bağlı kalmak. Dar görüşlülük. Sadece tek bir şeyi düşünmek.

Bigotry : Sofuluk. Gericilik. Yobazlık. Fanatiklik. Taassup. Bağnazlık. Darkafalılık.