Nasipsizlik nedir, Nasipsizlik ne demek

  • Nasipsiz olma durumu

Nasipsizlik anlamı, tanımı:

Nasipsiz : İstediğine ulaşamayan. Nasibi olmayan, kısmetsiz.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.