Nazaran nedir, Nazaran ne demek

Nazaran; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Göre, oranla, kıyasla

"Nazaran" ile ilgili cümleler

  • "Buna nazaran şimdi vereceğim malumat ve izahatı anlamak daha kolay olacaktır." - Atatürk

Nazaran anlamı, kısaca tanımı:

Nazar : Bakış, bakma, göz atma. Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz.

Oran : İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo.

Kıyas : Bir tutma, denk sayma. Örnekseme. Karşılaştırma, oranlama, mukayese. Tasım.

Göre : Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince.

Oranla : Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten.

Nazaran ile ilgili Cümleler

  • Obama, Putin'e nazaran daha zeki duruyor tabi bilemeyiz.
  • Geçen yaza nazaran bu yıl pek yağış yoktu.
  • Düne nazaran bugün hava daha güzel.
  • Sana nazaran, Mustafa sadece bir çocuk.
  • Diğerlerine nazaran, Fransız pasaportu gerçekten berbat.
  • Amerika'dakilere nazaran japon evlilikleri çok nadir biter.
  • Erkeklere nazaran Japonca çalışan daha çok kadın var.
 

Diğer dillerde Nazaran anlamı nedir?

İngilizce'de Nazaran ne demek? : adv. compared to, in proportion to, as per

prep. as regards, beside, per, regarding

Fransızca'da Nazaran : selon, suivant, d'après

Almanca'da Nazaran : nach, gemäss, im Hinblick auf