Nazlanmak nedir, Nazlanmak ne demek

  • Kolayca gönlü olmamak, ısrar beklemek.
  • İsteksiz görünmek

"Nazlanmak" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ara sıra buluşup içer, birbirine nazlanıp türlü lakırtılar söylemekten hoşlanırlar." - M. Ş. Esendal

Nazlanmak anlamı, kısaca tanımı:

Nazlanma : Nazlanmak işi.

Kola : Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Kolalama. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı.

Israr : Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma.

Beklemek : Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek. Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak. Ummak. Süre tanımak, acele etmemek. Aramak, istemek. Karşılaşma ihtimali bulunmak. Oyalanmak.

İstek : İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep.

 

Görünmek : Gözdağı vermek. İzlenim uyandırmak. Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek. Azarlamak. Benzemek, görünüşünde olmak.

Kolayca : (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden. Oldukça kolay.

İsteksiz : Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz. İsteksizce.

Diğer dillerde Nazlanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Nazlanmak ne demek? : v. coquet

Fransızca'da Nazlanmak : faire le difficile, faire des manières, faire la précieuse

Almanca'da Nazlanmak : sich bitten lassen

Rusça'da Nazlanmak : v. жеманиться, манерничать, капризничать, ломаться, фокусничать, закапризничать, сломаться