Çözelti nedir ne demek

Çözelti nedir Çözelti; bir kimya terimidir. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: İçinde birden artık kimyasal tur bulunan tektürel evre. Bir fizik ter...

 
 
 

Ağılı çözelti nedir ne demek

Ağılı çözelti nedir Ağılı çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Metalleri temizleme işlerinde kullanılan ve...

Asidik çözelti nedir ne demek

Asidik çözelti nedir Asidik çözelti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: pH’sı 0 ile 7 arasında olan çözelti. Asid...

Aşırı doymuş çözelti nedir ne demek

Aşırı doymuş çözelti nedir Aşırı doymuş çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Aşırı doymuşluk özelliği gösteren çöz...

Ayarlı çözelti nedir ne demek

Ayarlı çözelti nedir Ayarlı çözelti; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Oylumsal çözümlemede kullanılan ve derişimi, temel ö...

Diretken çözelti nedir ne demek

Diretken çözelti nedir Diretken çözelti; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Asit ya da baz katıldığında, seyredildiğinde pH değ...

Doymamış çözelti nedir ne demek

Doymamış çözelti nedir Doymamış çözelti; Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Verilen koşullarda çözebileceğinden ...

Doymuş katı çözelti nedir ne demek

Doymuş katı çözelti nedir Doymuş katı çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Doyma noktasına erişmiş katı çözelti....

Emdirik çözelti nedir ne demek

Emdirik çözelti nedir Emdirik çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: İstenmeyen özdeklerle dolmuş çözelti. Emd...

Fiziksel çözelti nedir ne demek

Fiziksel çözelti nedir Fiziksel çözelti; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çözünenin kimyasal değişikliğe uğramadan geri kaza...

Hiperbarik çözelti nedir ne demek

Hiperbarik çözelti nedir Hiperbarik çözelti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İçine enjekte edildiği vücut sıvısına...

Hipotonik çözelti nedir ne demek

Hipotonik çözelti nedir Hipotonik çözelti; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücre içeriğinden daha az çözünmüş tane...

Kıvılkesimsel çözelti nedir ne demek

Kıvılkesimsel çözelti nedir Kıvılkesimsel çözelti; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İçindeki çözümsüz özdecikleri yü...

Molal çözelti nedir ne demek

Molal çözelti nedir Molal çözelti; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: 1000 g. çözücü içinde, 1 mol çözünen özdek bulunduğun...

Normal çözelti nedir ne demek

Normal çözelti nedir Normal çözelti; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: 1 litre çözelti içinde, 1 eşdeğer-gram...

Ozmolar çözelti nedir ne demek

Ozmolar çözelti nedir Ozmolar çözelti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ozmolarite. Ozmol : Çözeltide mevcut ola...

Özdemsel çözelti nedir ne demek

Özdemsel çözelti nedir Özdemsel çözelti; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: 1000 gr. da kaç çözünük özdem bulund...

Tampon çözelti nedir ne demek

Tampon çözelti nedir Tampon çözelti; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir zayıf asit ve onun konjuğe bazını veya bir zayıf...

Ülkül çözelti nedir ne demek

Ülkül çözelti nedir Ülkül çözelti; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: İki bileşeni karışınca ısı alıp vermeye...

Çözeltinin ayarlanması nedir ne demek

Çözeltinin ayarlanması nedir Çözeltinin ayarlanması; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Genellikle titrasyondan yararlanılarak, bir ...

Çözelti kısmı nedir ne demek

Çözelti kısmı nedir Çözelti kısmı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Daha büyük bir hacimdeki çözeltiden alınan belirli bi...

Kritik çözelti sıcaklığı nedir ne demek

Kritik çözelti sıcaklığı nedir Kritik çözelti sıcaklığı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Üstündeki veya altındaki sıcaklıklarda iki...

Alkaliıi çözelti nedir ne demek

Alkaliıi çözelti nedir Alkaliıi çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Alkali özelliği gösteren çözelti. Alka : ...

Aşırı doygun çözelti nedir ne demek

Aşırı doygun çözelti nedir Aşırı doygun çözelti; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Çözünenin çözünürlük sınırı üzerinde bulunduğu,...

Aşırı doymuş katı çözelti nedir ne demek

Aşırı doymuş katı çözelti nedir Aşırı doymuş katı çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Aşırı doymuşluk özelliği göster...

Bulaşık çözelti nedir ne demek

Bulaşık çözelti nedir Bulaşık çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Katışkıları ya da yabancı özdekleri, için...

Doygun çözelti nedir ne demek

Doygun çözelti nedir Doygun çözelti; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Çözünmüş özdek eklemekle derişikliği değiştirilem...

Doymuş çözelti nedir ne demek

Doymuş çözelti nedir Doymuş çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Doyma noktasına erişmiş çözelti. Çözelti : ...

Düşünsel çözelti nedir ne demek

Düşünsel çözelti nedir Düşünsel çözelti; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Her bileşenin kimyasal potansiyeli çözeltideki mol ...

Fiksatif çözelti nedir ne demek

Fiksatif çözelti nedir Fiksatif çözelti; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tespit çözeltisi. Fiksatif : Tespit sıvı...

Fizyolojik çözelti nedir ne demek

Fizyolojik çözelti nedir Fizyolojik çözelti; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Ozmotik basıncı belirli olan bir h...

Hipertonik çözelti nedir ne demek

Hipertonik çözelti nedir Hipertonik çözelti; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Basıncı izotonik eriyik basıncından yü...

Katı çözelti nedir ne demek

Katı çözelti nedir Katı çözelti; Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir katı, sıvı ya da gazın bir başka kat...

Kostik çözelti nedir ne demek

Kostik çözelti nedir Kostik çözelti; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Odun küllerinin su ile yıkanmasıyla elde edilen bazi...

Molar çözelti nedir ne demek

Molar çözelti nedir Molar çözelti; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: 1 litre çözelti içinde, 1 mol çözünen ö...

Ozmolal çözelti nedir ne demek

Ozmolal çözelti nedir Ozmolal çözelti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ozmolalite. Ozmol : Çözeltide mevcut ola...

Özdemli çözelti nedir ne demek

Özdemli çözelti nedir Özdemli çözelti; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir litrede kaç çözünük özdem olduğu b...

Seyreltik çözelti nedir ne demek

Seyreltik çözelti nedir Seyreltik çözelti; Fizik, Metalürji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Çözünmüş özdeğin, çözücüye oranının düşük...

Tek çözelti nedir ne demek

Tek çözelti nedir Tek çözelti; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Buhar-basınç eğrisinde bir maksimum veya bir minimum ol...

Yansız çözelti nedir ne demek

Yansız çözelti nedir Yansız çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Kimyasal tepkime yaratmayan çözelti. Çözel...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim