Çıka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız çocuğu. Yaramaz çocuk. acı söz insanı dininden çıkarır : “insanın gururunu inciten söz, o kimseyi kötü davranışlarda bulunmaya yöneltir” anlamında kullanılan bir söz. acısını çıkarmak : acılığ...

 
 
 

Çıkacak nedir ne demek

Çıkacak nedir Yerel Türkçe anlamı: Hayvanların otlamasına yarayan yer: Çıkacağı olmıyan besiliyemez. Burnunu sıksan canı çıkacak : Çok zayıf ve güçsüz kimseler için kullanılan bir söz. Hamam : Para karşılığında yıkanma işinin yapıldığı ...

Çıkaç öğesi nedir ne demek

Çıkaç öğesi nedir Çıkaç öğesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir tikel sıralı kümede her öğeden daha büyük olan öğe. Anlamdaş. sonuncu öğe. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Tikel sıralı küme : Üzeri...

Çıkagelmek nedir ne demek

Çıkagelmek nedir "Çıkagelmek" ile ilgili cümleler Çıkagelme : Çıkagelmek işi. Beklenmedik : Beklenmeyen, umulmayan. Birdenbire, ansızın olan. Zaman : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Yer kabuğ...

Çıkak nedir Yerel Türkçe anlamı: Tahta ve çıtada ağacın Büyüme çizgilerinin ortada başlayıp kenara doğru uzaması. Kaynak, menba. Bilimsel terim anlamı: Bir bölgenin, bir yerin doğal ürünlerini ya da yapımlarını satım, dağıtım yoluyla ...

Çıkaklar yasası nedir ne demek

Çıkaklar yasası nedir Çıkaklar yasası; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ekonomide üretim arttıkça üretilen mallara karşı isteğin artacağını kabul eden kuram. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkak : Çıkılacak y...

Çıkal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Havuç. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkalamak : Çıkın yapmak. Havuç : Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen, iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçe...

Çıkamak nedir ne demek

Çıkamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çıkarmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkarmak : Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak. Sonunu getirmek. Hatırlamak. Bulmak, ortaya koymak. Yapmak, üretmek. Giysi, ...

Çıkan aorta nedir ne demek

Çıkan aorta nedir Çıkan aorta; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aortanın başlangıcından altıncı torakal omur hizasında columna vertebralis'e ulaştığı yere kadar olan kesimi, aorta assen...

Çıkabilme nedir ne demek

Çıkabilme nedir Çıkabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkabilmek : Çıkma imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Çığırtmalık ne demek ? : brockerage Çıkabilmek işi Çık haya...

Çıkabilmek nedir ne demek

Çıkabilmek nedir Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkabilme : Çıkabilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili. Bulunma : Bul...

Çıkaç değeri nedir ne demek

Çıkaç değeri nedir Çıkaç değeri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Salt çıkaç değeri ya da yerel çıkaç değeri. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Değeri : Kıymet, paha. Değer : Bir şeyin önemini belirlemey...

Çıkagelme nedir ne demek

Çıkagelme nedir Çıkagelmek : Beklenmedik bir zamanda gelmek. Çıkagelmek işi...

Çıkagörmek nedir ne demek

Çıkagörmek nedir Teknik terim anlamı: Çıkmaya bakmak, çıkmaya çalışmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çalışmak : Bir şeyi oluşturmak ya da ortaya çıkarmak için emek harcamak. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bu...

Çıkak imleri nedir ne demek

Çıkak imleri nedir Teknik terim anlamı: Bir ürünün ya da malın hangi ülkeden, hangi bölge ya da yerden geldiğini (çıktığını) belirtmek için kullanılan im (Adana pamuğu, Kandıra keteni gibi). Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkak : Çıkılacak...

Çıkakta yanıltma nedir ne demek

Çıkakta yanıltma nedir Teknik terim anlamı: Bir malın, üzerine konulan imle oradan çıkarılmış, orada elde edilmiş gibi gösterilmesi. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Yanı : Yana, konusunda: Ahmet'ten yanı sana birşey demem. Yani. Yani, bk. yani....

Çıkalamak nedir ne demek

Çıkalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çıkın yapmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkal : Havuç. Yapmak : Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Yol almak. Davranmak, hareket etmek. Üretmek. Bir durum yaratma...

Çıkan nedir Çıkan; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Bir ötekinden çıkartılacak olan nicelik. İngilizce'de Çıkan ne demek? Çıkan ingilizcesi nedir?: subtrahend Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur :...

Çıkan kolon nedir ne demek

Çıkan kolon nedir Çıkan kolon; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kolonun sekumla colon transversum arasındaki bölümü, kolon assendens. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Kolo : Boynuzlu olm...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim