Çıkarmak nedir ne demek

Çıkarmak nedir "Çıkarmak" ile ilgili cümleler Çıkarma : Çıkarmak işi, emisyon. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. Dör...

 
 
 

Aka çıkarmak nedir ne demek

Aka çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temize çıkarmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Aka : Ağabey. Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kaz...

Başa çıkarmak nedir ne demek

Başa çıkarmak nedir Teknik terim anlamı: Şımartmak. Başa : Ağabey. İleri gelen: Memleketin başaları toplanmış. Karı. Mutluluk, gönül rahatlığı Çıka : Kız...

Cacığını çıkarmak nedir ne demek

Cacığını çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Berbat etmek, ezmek. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfa...

Cıdırık çıkarmak nedir ne demek

Cıdırık çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oyun bozanlık etmek. Cıdır : Küçük, zayıf, ince. Öfke, sinir. [bkz: cıdırgı]. Öfkeyi tahrik eden nokta. İri...

Cıngar çıkarmak nedir ne demek

Cıngar çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerli yersiz kavga çıkarmak. Cıng : Yere düşen madeni eşyanın çıkardığı ses Cınga : Güreşçi. Civciv. Kıvılc...

Cinkalak çıkarmak nedir ne demek

Cinkalak çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kavga çıkarmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, y...

Curruga çıkarmak nedir ne demek

Curruga çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aldatmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar. ...

Çeş çıkarmak nedir ne demek

Çeş çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Harman savurmak: Bugün beş tane çeş çıkardık. Çeş : Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını. Yan taraf:...

Çırpak çıkarmak nedir ne demek

Çırpak çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bitirmek. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çırpak : Çok ince değnek veya sopa. Ağaçları çırpmak için kullan...

Çil çıkarmak nedir ne demek

Çil çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oyun bozanlık etmek. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfa...

Derisin çıkarmak nedir ne demek

Derisin çıkarmak nedir Teknik terim anlamı: Derisini yüzmek. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar...

Ecirini çıkarmak nedir ne demek

Ecirini çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerini doldurmak, karşılamak, eksiğini tamamlamak: Emeğine karşılık verdiğim para az oldu ama sonra ecirini...

Eşlem çıkarmak nedir ne demek

Eşlem çıkarmak nedir Eşlem çıkarmak; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmden herhangi bir eşlem e...

Fetva çıkarmak nedir ne demek

Fetva çıkarmak nedir Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar. Çıkarma : Çıkarmak işi, emisyon. Düş...

Gıcık çıkarmak nedir ne demek

Gıcık çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sorun, mesele çıkarmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Gıcı : Küçük kardeş. Dağlarda yetişen ve yenilebil...

Götünü çıkarmak nedir ne demek

Götünü çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bütün kuvvetini harcamak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, ...

Hangem çıkarmak nedir ne demek

Hangem çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kavga etmek. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Hangem : Doğuş, kavga. Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edile...

İkicilik çıkarmak nedir ne demek

İkicilik çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Taraflar arasında ayrılık yaratmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edile...

Keçeyi sudan çıkarmak nedir ne demek

Keçeyi sudan çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıkıntıyı atmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Suda : Baş ağrısı. Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edile...

Ad çıkarmak nedir ne demek

Ad çıkarmak nedir Teknik terim anlamı: Ün salmak, şöhret kazanmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, ...

Aga çıkarmak nedir ne demek

Aga çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temize çıkarmak. Aga : Ağabey, büyük erkek kardeş. Baba. Ağa, geniş toprak sahibi, sözü geçen kimse. Ağabey...

Baş çıkarmak nedir ne demek

Baş çıkarmak nedir Teknik terim anlamı: Görünmek, zuhur etmek. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerleri organları kapsaya...

Bestiriğini çıkarmak nedir ne demek

Bestiriğini çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok dövmek, pestilini çıkarmak. Best : Bahis, iddia, lâdes. Paralı iddia, lades: Beste giriyon mu benimle B...

Cıcığını çıkarmak nedir ne demek

Cıcığını çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Berbat etmek, ezmek. ıcığını cıcığını çıkarmak : incelenmemiş, elden geçirilmemiş hiçbir yerini bırakmamak,...

Cıngal çıkarmak nedir ne demek

Cıngal çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerli yersiz kavga çıkarmak. Cıng : Yere düşen madeni eşyanın çıkardığı ses Cınga : Güreşçi. Civciv. Kıvılc...

Cinas çıkarmak nedir ne demek

Cinas çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arabozuculuk yapmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Cinas : Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka...

Cirim çıkarmak nedir ne demek

Cirim çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Parça parça etmek. Bir işi çabuk bitirmek. Ciri : Kötü adam. Sınır Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk. Cirim ...

Çarhıdını çıkarmak nedir ne demek

Çarhıdını çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşe yaramaz hale getirmek. Çarh : Lavabo, banyo. Kapı mandalı. Değirmen türbünü. Ağartma taşı. Köy evlerind...

Çınğar çıkarmak nedir ne demek

Çınğar çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerli yersiz kavga çıkarmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazan...

Çıtıl çıkarmak nedir ne demek

Çıtıl çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kavga çıkarmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıtı : Anahtar, asma kilit. Çıtçıt. Mısır patlatmak için k...

Dem çıkarmak nedir ne demek

Dem çıkarmak nedir Teknik terim anlamı: Ney üflemek. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar. Çı...

Dıdıbılak çıkarmak nedir ne demek

Dıdıbılak çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oyunda bir kimse karşısındakini yenerek bütün parasını almak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Dıdı : Saç ö...

Eşer beşer çıkarmak nedir ne demek

Eşer beşer çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Unutulmuş bir söz ya da olayı yeniden ortaya çıkarmak, alevlendirmek. Beşe : Şubat. Martın son üç günü ve n...

Etmek çıkarmak nedir ne demek

Etmek çıkarmak nedir Teknik terim anlamı: Ekmek parası kazanmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Etme : Etmek işi. Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edile...

Fıçırını çıkarmak nedir ne demek

Fıçırını çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aşırı ezmek, yormak (Çayağzı). Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kaz...

Gıyık çıkarmak nedir ne demek

Gıyık çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Belâ çıkarmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Gıyı : Tarla ve bostanları korumak için çevresine çakılan k...

Hamail çıkarmak nedir ne demek

Hamail çıkarmak nedir Hamail çıkarmak; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Savaşta kılıçla düşman askerinin sağ omuzundan...

Haraza çıkarmak nedir ne demek

Haraza çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kavga çıkarmak, gürültü yapmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen ka...

Kart çıkarmak nedir ne demek

Kart çıkarmak nedir Kart çıkarmak; spor alanında kullanılan bir sözcüktür. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kaza...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim