Çıkma nedir "Çıkma" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sedir: Odanın çıkmasına minder yaptırdım. Çavuş üzümü. Bir odanın içinden geçilerek merdivenle çıkılan oda. Merdiven: Benim yattığım yere beş çıkma ile çıkılır. Balkon. Havl...

 
 
 

Çıkma durumu eki nedir ne demek

Çıkma durumu eki nedir Teknik terim anlamı: Kelime gruplarında ve cümlede fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığını göstermek veya sebep bildirmek için kullanılan ve daha başka görevler de yüklenmiş olan +DAn durum eki: evden g...

Çıkma kule nedir ne demek

Çıkma kule nedir Çıkma kule; Güzel Sanatlar, Tarih alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Kalelerde dış anaduvarlardan bindirme ile dışarı doğru taşkın olarak yapılan küçük kule. Tarih terimi olarak a...

Çıkma tavuk nedir ne demek

Çıkma tavuk nedir Çıkma tavuk; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yumurta verimini tamamlamış, et için kesilen veya doğrudan tavuk kesimhanesinde rendering işlemine tutulan yumurtacı yaşlı tavuk. Çık...

Çıkmak nedir "Çıkmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Oyunda kazanmak: Üç partide de o çıktı. Diğer sözlük anlamları: Vazgeçmek Erişmek, müncer olmak İngilizce'de Çıkmak ne demek? Çıkmak ingilizcesi nedir?: exit Çıkmadık canda um...

Çıkmalı nedir ne demek

Çıkmalı nedir Çıkmalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çıkmalı tamlama : Tamlayanı çıkma durumunda olan ve tamlananı üçüncü kişi iyelik eki alan tamlama: İnsanlardan bazıları. Öğrencilerden ikisi gibi. Çıkmalı tü...

Çıkmalı tümleç nedir ne demek

Çıkmalı tümleç nedir Çıkmalı tümleç; bir dil bilgisi terimidir. "Çıkmalı tümleç" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: Çok defa eylemin bazen de adın anlamını tümleyen ve çıkma durumunda bulunan dolaylı tümleç: Çocuklar evden ç...

Çıkmaz nedir "Çıkmaz" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: (Yun. Aporia: a = sız, poros = yol, köprü, çıkış) : Bir sorunda çözüme varmanın olanaksızlığı durumu; çıkış yolunun olmayışı. İngilizce'de Çıkmaz ne demek? Çıkmaz ingiliz...

Çıkmaz konu nedir ne demek

Çıkmaz konu nedir Çıkmaz konu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Çözüm yolu olmayan, sonucu kimseyi doyurmayan oyun konusu. Teknik terim anlamı: Sonucu kimseyi doyurmayan ve çözüm yolu inandırıcı o...

Çıkma desteği nedir ne demek

Çıkma desteği nedir Çıkma desteği; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Çıkmaların altında, çıkma ağırlığını yapı anaduvarına aktaran destek. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanıla...

Çıkma durumu nedir ne demek

Çıkma durumu nedir Çıkma durumu; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. -den hali, uzaklaşma hali, ayrılma hali, çıkış hali) Adın veya ad görevli sözcüğün kavramından çıkışı gösteren durum. Türkçede bu durum -den (-...

Çıkma grubu nedir ne demek

Çıkma grubu nedir Teknik terim anlamı: Çıkma durumu eki almış bir ad ögesi ile bir sıfat ya da ad soylu başka bir ögenin oluşturduğu ad grubu: Kıldan ince, kılıçtan keskin (Sırat Köprüsü), babadan kalma (mal). İçinden pazarlıklı (adam). Gön...

Çıkma su nedir ne demek

Çıkma su nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Memba suyu. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış. Desteklemek amacıyla verilen para. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazıl...

Çıkma yasası nedir ne demek

Çıkma yasası nedir Çıkma yasası; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesinin tümgeçerli olduğunu belirten usbilim yasası. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı...

Çıkmaklık nedir ne demek

Çıkmaklık nedir "Çıkmaklık" ile ilgili cümle örnekleri Çıkmak : Ay, Güneş görünmek. Vermeye katlanmak. Giderilmek, yok olmak. Bir yere ulaşmak, varmak. Bir durumla ilgili niteliklerini yitirmek, bir durumdan başka bir duruma geçmek. Yapıl...

Çıkmalı tamlama nedir ne demek

Çıkmalı tamlama nedir Çıkmalı tamlama; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Tamlayanı çıkma durumunda olan ve tamlananı kişi iyelik eki alan tamlama: insanlardan bazıları (insanların bazıları) , gelenlerden biri (gelenlerin bir...

Çıkmalu olmak nedir ne demek

Çıkmalu olmak nedir Teknik terim anlamı: Çıkmak üzere bulunmak. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış. Desteklemek amacıyla verilen para. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak...

Çıkmaz ayın son çarşambası nedir ne demek

Çıkmaz ayın son çarşambası nedir Ayın : Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı Çarşamba : Salı ile perşembe arasındaki gün. Samsun iline bağlı ilçelerden biri. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış...

Çıkmaz sokak nedir ne demek

Çıkmaz sokak nedir "Çıkmaz sokak" ile ilgili cümleler Bilimsel terim anlamı: Konutları ve bireyleri kentteki dolaşımın gürültüsünden ve yarattığı çekincelerden korumak amacıyla düzenlenen, yalnız bir yöne çıkışı olan, öteki ucu kapalı yol, y...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim