Çıkma nedir "Çıkma" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sedir: Odanın çıkmasına minder yaptırdım. Çavuş üzümü. Bir odanın içinden geçilerek ...

 
 
 

Çıkma durumu eki nedir ne demek

Çıkma durumu eki nedir Teknik terim anlamı: Kelime gruplarında ve cümlede fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığını göstermek veya sebep b...

Çıkma kule nedir ne demek

Çıkma kule nedir Çıkma kule; Güzel Sanatlar, Tarih alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Kalelerde dış anaduva...

Çıkma tavuk nedir ne demek

Çıkma tavuk nedir Çıkma tavuk; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yumurta verimini tamamlamış, et için kesilen...

Karşı çıkma hakkı nedir ne demek

Karşı çıkma hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yapılan işlemlere, yasalarda tanınan karşı çıkma hakkı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adal...

Damdan çıkma nedir ne demek

Damdan çıkma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir yaşındaki erkek ya da dişi dana. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma ta...

Kat çıkma nedir ne demek

Kat çıkma nedir Kat çıkma; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yapıda daha çok ailenin barınmasını sağlamak ya da yapı...

Küçük çıkma nedir ne demek

Küçük çıkma nedir Küçük çıkma; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Her yedi yılda bir uygulanan olağan çıkma. Küçü : ...

Lige çıkma nedir ne demek

Lige çıkma nedir Lige çıkma; spor alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. lige çıkmak : kümeye çıkma...

Su üstüne çıkma nedir ne demek

Su üstüne çıkma nedir Su üstüne çıkma; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Deniz dibinin yükselerek kara durumuna gelmes...

Üst ağırlığına çıkma nedir ne demek

Üst ağırlığına çıkma nedir Üst ağırlığına çıkma; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Güreşçinin bulunduğu ağırlıktan bir...

Çıkmak nedir "Çıkmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Oyunda kazanmak: Üç partide de o çıktı. Diğer sözlük anlamları: Vazgeçmek Erişmek, mün...

Çıkmalı nedir ne demek

Çıkmalı nedir Çıkmalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çıkmalı tamlama : Tamlayanı çıkma durumunda olan ve tamlananı üçüncü...

Çıkmalı tümleç nedir ne demek

Çıkmalı tümleç nedir Çıkmalı tümleç; bir dil bilgisi terimidir. "Çıkmalı tümleç" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: Çok defa eylemin ba...

Çıkmaz nedir "Çıkmaz" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: (Yun. Aporia: a = sız, poros = yol, köprü, çıkış) : Bir sorunda çözüme varmanın o...

Çıkmaz konu nedir ne demek

Çıkmaz konu nedir Çıkmaz konu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Çözüm yolu olmayan, sonucu kimseyi doyurmay...

Çıkmazlık nedir ne demek

Çıkmazlık nedir Çıkmazlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma...

Alafa çıkmak nedir ne demek

Alafa çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ot biçmeye gitmek: Yarın köycek alafa çıkılacak. Alaf : Alev. Telâş, korku: Ahmet bize bir alaf salıverdi. ...

Alttan su çıkmak nedir ne demek

Alttan su çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tedirgin edecek bir hadise olmak: Altından su mu çıktı, biraz daha otur. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkar...

Arkuru çıkmak nedir ne demek

Arkuru çıkmak nedir Teknik terim anlamı: Yolunu kesmek, karşısına çıkmak. Arkuru : Düz, doğru. Kestirme. Kestirme, kısa yol. Aykırı, ters. Eğimli. İğri, ...

Çıkma desteği nedir ne demek

Çıkma desteği nedir Çıkma desteği; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Çıkmaların altında, çıkma ağ...

Çıkma durumu nedir ne demek

Çıkma durumu nedir Çıkma durumu; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. -den hali, uzaklaşma hali, ayrılma hali, çıkış hali) A...

Çıkma grubu nedir ne demek

Çıkma grubu nedir Teknik terim anlamı: Çıkma durumu eki almış bir ad ögesi ile bir sıfat ya da ad soylu başka bir ögenin oluşturduğu ad grubu: Kıldan i...

Çıkma su nedir ne demek

Çıkma su nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Memba suyu. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış. De...

Çıkma yasası nedir ne demek

Çıkma yasası nedir Çıkma yasası; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesinin tümgeçerli olduğunu belirten u...

Büyük çıkma nedir ne demek

Büyük çıkma nedir Büyük çıkma; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Padişahların tahta geçmeleri dolayısıyle yapılan at...

İçeriden çıkma nedir ne demek

İçeriden çıkma nedir İçeriden çıkma; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Enderundan çırağ olma. içeriden çıkmak : hapiste...

Kola çıkma nedir ne demek

Kola çıkma nedir Tarih'teki anlamı: Kamu düzeninin korunması için, kolluk kuvvetlerinin kent içinde yaya olarak dolaşmaları. Kola : Kolalama. Bu bitki...

Kümeye çıkma nedir ne demek

Kümeye çıkma nedir Kümeye çıkma; bir spor terimidir. Küme : Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları ...

Sındıdan çıkma nedir ne demek

Sındıdan çıkma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yeni. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış. Destekle...

Sudan çıkma nedir ne demek

Sudan çıkma nedir Sudan çıkma; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Deniz dibinin su üstüne yükselmesi. Suda : Baş ağ...

Üste çıkma nedir ne demek

Üste çıkma nedir Üste çıkma; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Alta düşmüşken karşıt oyunla karşı güreşçini...

Çıkmaklık nedir ne demek

Çıkmaklık nedir "Çıkmaklık" ile ilgili cümle örnekleri Çıkmak : Ay, Güneş görünmek. Vermeye katlanmak. Giderilmek, yok olmak. Bir yere ulaşmak, varma...

Çıkmalı tamlama nedir ne demek

Çıkmalı tamlama nedir Çıkmalı tamlama; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Tamlayanı çıkma durumunda olan ve tamlananı kişi iyelik eki al...

Çıkmalu olmak nedir ne demek

Çıkmalu olmak nedir Teknik terim anlamı: Çıkmak üzere bulunmak. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkm...

Çıkmaz ayın son çarşambası nedir ne demek

Çıkmaz ayın son çarşambası nedir Ayın : Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı Çarşamba : Salı ile perşembe arasındaki gün. Samsun iline bağlı ilçelerden biri. Çı...

Çıkmaz sokak nedir ne demek

Çıkmaz sokak nedir "Çıkmaz sokak" ile ilgili cümleler Bilimsel terim anlamı: Konutları ve bireyleri kentteki dolaşımın gürültüsünden ve yarattığı çekinc...

Aga çıkmak nedir ne demek

Aga çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temize çıkmak. Aga : Ağabey, büyük erkek kardeş. Baba. Ağa, geniş toprak sahibi, sözü geçen kimse. Ağabey, ...

Altından su çıkmak nedir ne demek

Altından su çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Rahatsız olmak, yerinde duramamak. Altında : Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı Altı : Beşt...

Apırcını çıkmak nedir ne demek

Apırcını çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yorucu bir iş yüzünden bitkin hale gelmek. Apırcın : Şaşkın, telâşlı, perişan. Becerikli, yiğit, kahraman. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim