Çekim nedir "Çekim" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Çam ve armut ağaçlarının dallarında görülen parazit ökse otu. Çam yaprağı. Güç, erk: Kardan üşüdüm, yoruldum, çekimim kalmadı. Tesbih. Damızlık iri eşek: Çekim eşeği var. Çam k...

 
 
 

Çekim değişkenliği nedir ne demek

Çekim değişkenliği nedir Çekim değişkenliği; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çekimi başka başka gövdelerle olan bir kelimenin çekim şekli. Lat : senec-s, sene-m gibi. Bu gibi kelimelere DEĞİŞEN ÇEKİMLİ (Hétérocl...

Çekim kromatografisi nedir ne demek

Çekim kromatografisi nedir Çekim kromatografisi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Molekül ayırma tekniği. Özel proteinleri, belli kimyasal gruplara olan çekimleri sebebi ile, bu grupları kapsayan kolonlardan geçirer...

Çekim ölçeği nedir ne demek

Çekim ölçeği nedir Çekim ölçeği; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Konuların görüntü çerçevesine oranla kapladıkları yerin değişmesinden oluşan çeşitli boydaki çekimler dizisi. (Konuların çe...

Çekim örnekliği nedir ne demek

Çekim örnekliği nedir Çekim örnekliği; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Örnek olarak alınan bir kelimenin çekim şekillerini gösteren tablo. Örnekli : Gülünç Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri t...

Çekim sabiti nedir ne demek

Çekim sabiti nedir Çekim sabiti; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: İki molekül arasındaki bağlanma gücünün ölçülmesinde kullanılan sabit değer. Affinite sabiti. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyl...

Çekim senaryosu nedir ne demek

Çekim senaryosu nedir Çekim senaryosu; bir sinema terimidir. Çekim : Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, ...

Çekim uzunluğu nedir ne demek

Çekim uzunluğu nedir Çekim uzunluğu; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir çekimin görüntülükteki süresinden oluşan uzunluk. Uzunlu : Kilis ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir...

Çekimin isimsel şekilleri nedir ne demek

Çekimin isimsel şekilleri nedir Çekimin isimsel şekilleri; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fiilin çekiminde kişi göstermiyen gitmek, gitme, gidiş, giden, gidici gibi şekiller. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba ...

Çekim alanı kuramı nedir ne demek

Çekim alanı kuramı nedir Çekim alanı kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tümevarım yöntemini kullanarak, alana ilişkin görgül bulgu ve anketleri genel formüllere dönüştürerek, işletme ve yerleşim merkezlerinin...

Çekim ayrım nedir ne demek

Çekim ayrım nedir Çekim ayrım; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir ayrım oluşturabilecek kadar uzun olan, bir ayrım boyunca sürdürülen kesintisiz çekim. Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı ye...

Çekim eki nedir ne demek

Çekim eki nedir Çekim eki; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: K.Ç. geldik (gel-di-k) K.Ç. geldiniz (gel-di-n-iz) K.Ç. geldiler (gel-di-ler) (Derleme. tasrif eski, işletme eki) Eylem ya daad kök veya gövdelerine kişi kav...

Çekim orunlaması nedir ne demek

Çekim orunlaması nedir Çekim orunlaması; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kelimenin çekim şekillerinden birinde veya bir kaçında başka bir kelimenin kullanılması. "Ne idiği" yerine "ne olduğu" sözünün geçme...

Çekim örneği nedir ne demek

Çekim örneği nedir Çekim örneği; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: iki etkinlik alanı arasındaki çekim gücünün, bunlardan birinin sahip olduğu nüfus, iş olanağı, toprak ve benzerleri değişkenlerin büyüklüğü ya da...

Çekim özeği nedir ne demek

Çekim özeği nedir Çekim özeği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Genellikle hızlı büyüyen, hızlı gelişme gizilgücü bulunan ya da yoğunlaştırılmış yatırımlar, özel olarak hazırlanmış tasarlar ve her türlü kamu ya...

Çekim sayısı nedir ne demek

Çekim sayısı nedir Çekim sayısı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çekimlerin, çevirim senaryosunda sıralanırken aldıkları sayı. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta ...

Çekim tahtası nedir ne demek

Çekim tahtası nedir Çekim tahtası; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir çekimin başında, çekimlerin birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilmesini sağlayan bilgiler bulunan ve çevirime başlanır...

Çekimci nedir Bilimsel terim anlamı: Bir yapıtın tıpkısını kendi elyazısı ile yazan ve asıl yapıtın böylece çoğaltılmasını sağlayan kişi (basımevlerinin bulunmadığı zamanlarda çoğaltma böyle yapılırdı). İngilizce'de Çekimci ne demek? Çe...

Çekimle ayrılım nedir ne demek

Çekimle ayrılım nedir Çekimle ayrılım; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Magmanın ağır bileşenlerinin (kristal ya da sıvı durumda) dibe çökmesi ve yeğnilerin (kristal, sıvı ya da gaz durumunda) yukarı çıkmas...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim