Çevre nedir "Çevre" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Mendil, baş örtüsü Mendil; başörtüsü. Çevre, etraf Mendil Biyoloji'deki anlamı: Bir organizmanın ya da bir parçasının üzerinde etki yapan dış etkenler topluluğu. Eğitim alanınd...

 
 
 

Çevre almak nedir ne demek

Çevre almak nedir Teknik terim anlamı: Etrafını sarmak, kuşatmak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para karşılığı başka bir işe veya kulübe geçmesi, transfer Almak : Bir şeyi elle ya d...

Çevre bilimi nedir ne demek

Çevre bilimi nedir Çevre bilimi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Ekoloji. Zooloji'dek...

Çevre bilimsel nedir ne demek

Çevre bilimsel nedir Çevre bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çevre : Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. B...

Çevre çatlağı nedir ne demek

Çevre çatlağı nedir Çevre çatlağı; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tomrukta yılhalkaları yönünde gelişen çevresel çatlama. Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı...

Çevre denetimi nedir ne demek

Çevre denetimi nedir Çevre denetimi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çevredeki radyoaktif kirlenme oranının bir dozölçer yardımıyla sürekli ya da süreli olarak ölçümü. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu ...

Çevre donanımı nedir ne demek

Çevre donanımı nedir Çevre donanımı; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgi işlem dizgesinde, dizgenin dışarıyla iletişimini sağlayan ya da dizgeye ek olanaklar kazandıran, ana işlem biriminden ayrı, ...

Çevre dozu nedir ne demek

Çevre dozu nedir Çevre dozu; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla soğrulan dozun dozölçerle ölçülen eşdeğeri. Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, perif...

Çevre ekonomileri nedir ne demek

Çevre ekonomileri nedir Çevre ekonomileri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dünya sistemine göre iktisadi gelişmeleri büyük ölçüde merkez ekonomilerince belirlenen, biçimlendirilen ve sömürülen geri bıraktırılmış ...

Çevre açı nedir ne demek

Çevre açı nedir Çevre açı; bir matematik terimidir. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Hayatın gelişme...

Çevre alanı nedir ne demek

Çevre alanı nedir Teknik terim anlamı: (bir ölçüştürme-karşılaştırma-alanının) Parıltısı, görme organı üzerinde dolaylı bir etki dışında, görsel ışıkölçümsel ölçüştürmeye girmeyen, ve ölçüştürülecek parıltılar alanını sınırlayan ve çevreley...

Çevre bilimci nedir ne demek

Çevre bilimci nedir Çevre : Yağlık. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Kişinin içinde bulunduğ...

Çevre bilimleri nedir ne demek

Çevre bilimleri nedir Çevre : Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Bir birimden önce veya sonra g...

Çevre çalmak nedir ne demek

Çevre çalmak nedir Teknik terim anlamı: Etrafı yoklamak, araştırmak. Çalma : Çalmak işi. Çalınmış. Hırsızlık, sirkat. Kakmalı olmayan, kalemle işlenmiş. Başa sarılan sarık. Kibrit Çalmak : Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aş...

Çevre çizgisi nedir ne demek

Çevre çizgisi nedir Çevre çizgisi; Fizik, Güzel Sanatlar alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir nesneyi ya da yüzeyi saran en dış çizgi. Bir izgenin özel bir çizgisinin ya da bir kuşağının yeğinlik dalga boyu dağılım eğri...

Çevre dizge nedir ne demek

Çevre dizge nedir Çevre dizge; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Canlılar ve cansızlarla çevre arasındaki özdek ve güç dağılımının, her türlü olay ve yaşantının, dayanışma, bağlılık ve sınırlama ilkeleriyle biçi...

Çevre doz debisi nedir ne demek

Çevre doz debisi nedir Çevre doz debisi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla soğrulan dozun dozölçerle ölçülen eşdeğer debisi. Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, ...

Çevre düzentasarı nedir ne demek

Çevre düzentasarı nedir Çevre düzentasarı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir büyük kent ya da çevresi ile birlikte tasarlanması gerekli yerleşme özekleri ile bu özekleri etkileyen çevreler ya da önemli bölgeler iç...

Çevre etiği nedir ne demek

Çevre etiği nedir Çevre etiği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsaniçinci çevre etiği. Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim