Çevre nedir "Çevre" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Mendil, baş örtüsü Mendil; başörtüsü. Çevre, etraf Mendil Biyoloji'deki anlamı: Bir org...

 
 
 

Çevre almak nedir ne demek

Çevre almak nedir Teknik terim anlamı: Etrafını sarmak, kuşatmak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcu...

Çevre bilimi nedir ne demek

Çevre bilimi nedir Çevre bilimi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Organizmaların kendi aralarında ve çevre...

Çevre bilimsel nedir ne demek

Çevre bilimsel nedir Çevre bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çevre : Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Aynı ko...

Çevre çatlağı nedir ne demek

Çevre çatlağı nedir Çevre çatlağı; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tomrukta yılhalkaları yönünde gelişen çevresel çatlama. Ç...

Çevre denetimi nedir ne demek

Çevre denetimi nedir Çevre denetimi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çevredeki radyoaktif kirlenme oranının bir do...

Çevre donanımı nedir ne demek

Çevre donanımı nedir Çevre donanımı; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgi işlem dizgesinde, dizgenin dışarıyl...

Çevre dozu nedir ne demek

Çevre dozu nedir Çevre dozu; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla s...

Çevre ekonomileri nedir ne demek

Çevre ekonomileri nedir Çevre ekonomileri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dünya sistemine göre iktisadi gelişmeleri büyük ...

Çevre etki değerlendirmesi nedir ne demek

Çevre etki değerlendirmesi nedir Çevre etki değerlendirmesi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir bölgede yapılması plânlanan fabrik...

Çevre felaketi nedir ne demek

Çevre felaketi nedir Çevre felaketi, doğadaki çeşitli unsurlar ile onlarla ya da [#dolaysız olarak ilgili başka unsurlara insan eliyle verilen zarara bağl...

Çevre gelmek nedir ne demek

Çevre gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yan yana gelerek daire oluşturmak. Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimden önce vey...

Çevre gezisi nedir ne demek

Çevre gezisi nedir Çevre gezisi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: İşlenmekte olan belli bir ünite ya da konu ile ilg...

Çevre iktisadı nedir ne demek

Çevre iktisadı nedir Çevre iktisadı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çevre sorunlarının iktisadi açıdan ele alındığı, çev...

Çevre kaynakları nedir ne demek

Çevre kaynakları nedir Çevre kaynakları; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Okul çevresinde bulunan ve eğitsel değer taşıya...

Çevre kesişmesi nedir ne demek

Çevre kesişmesi nedir Çevre kesişmesi; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumda bireylerin aynı zamanda bird...

Çevre kirpikliler nedir ne demek

Çevre kirpikliler nedir Çevre kirpikliler; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bir hücreli hayvanlardan, kirpikliler (Ciliata) ...

Çevre korunması nedir ne demek

Çevre korunması nedir Çevre korunması; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Doğa değerlerinin, çağbilim ve yapıtasarcılık yapıtla...

Çevre oyunu nedir ne demek

Çevre oyunu nedir Çevre oyunu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Belli bir kişiye, öbeğe, öyküye ilgiyi çekm...

Çevre ruhbilimi nedir ne demek

Çevre ruhbilimi nedir Çevre ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Nesnel ve toplumsal çevrenin hangi öğe ve parça...

Çevre açı nedir ne demek

Çevre açı nedir Çevre açı; bir matematik terimidir. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir kimse ile ...

Çevre alanı nedir ne demek

Çevre alanı nedir Teknik terim anlamı: (bir ölçüştürme-karşılaştırma-alanının) Parıltısı, görme organı üzerinde dolaylı bir etki dışında, görsel ışıköl...

Çevre bilimci nedir ne demek

Çevre bilimci nedir Çevre : Yağlık. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Hayatın gelişmesinde ...

Çevre bilimleri nedir ne demek

Çevre bilimleri nedir Çevre : Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin ...

Çevre çalmak nedir ne demek

Çevre çalmak nedir Teknik terim anlamı: Etrafı yoklamak, araştırmak. Çalma : Çalmak işi. Çalınmış. Hırsızlık, sirkat. Kakmalı olmayan, kalemle işlenmiş....

Çevre çizgisi nedir ne demek

Çevre çizgisi nedir Çevre çizgisi; Fizik, Güzel Sanatlar alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir nesneyi ya da yüzeyi saran en dış çi...

Çevre dizge nedir ne demek

Çevre dizge nedir Çevre dizge; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Canlılar ve cansızlarla çevre arasındaki özdek ve güç dağ...

Çevre doz debisi nedir ne demek

Çevre doz debisi nedir Çevre doz debisi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dok...

Çevre düzentasarı nedir ne demek

Çevre düzentasarı nedir Çevre düzentasarı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir büyük kent ya da çevresi ile birlikte tasarlanm...

Çevre etiği nedir ne demek

Çevre etiği nedir Çevre etiği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsaniçinci çevre etiği. Çevre : Bir şeyin y...

Çevre faktörü nedir ne demek

Çevre faktörü nedir Çevre faktörü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Multifaktöriyel kalıtımda, genetik faktörl...

Çevre gelişmesi nedir ne demek

Çevre gelişmesi nedir Çevre gelişmesi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: insan çevresinin niteliklerinin korunmasına ve gelişt...

Çevre gerekirciliği nedir ne demek

Çevre gerekirciliği nedir Çevre gerekirciliği; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Kalıtıma, coğrafi özelliklere, bireysel güd...

Çevre içincilik nedir ne demek

Çevre içincilik nedir Çevre içincilik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ekosistemin birliğinin, istikrarının, çe...

Çevre incelemesi nedir ne demek

Çevre incelemesi nedir Çevre incelemesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğrencinin ya da bir öğrenci kümesinin kend...

Çevre kent nedir ne demek

Çevre kent nedir Çevre kent; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşlendirme, eğlence, eğitim, konut, çevre her bakımdan k...

Çevre kirliliği nedir ne demek

Çevre kirliliği nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Üretim ve tüketim etkinlikleri sonucu ortaya çıkan katı, sıvı veya gaz biçimindeki atıkların fiziks...

Çevre koruma örgütü nedir ne demek

Çevre koruma örgütü nedir Teknik terim anlamı: Çevredeki zararlı atıkların yok edilmesi ve ekolojik araştırma girişimlerinde kontrolün sağlanmasından sorumlu b...

Çevre kuramı nedir ne demek

Çevre kuramı nedir Çevre kuramı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir toplumun kültürünü etkileyen başlıca etmenin ik...

Çevre ölçünleri nedir ne demek

Çevre ölçünleri nedir Çevre ölçünleri; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapı yasalarında ve kurallarında, yapılarda ve yapıla...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim