Çevri nedir "Çevri" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Çevre Mendil. Orta Öğretim alanındaki anlamı: (su veya hava çevrisi) bk. burgaç. Çevrik : Çevrilmiş, dönük. Çevrileme : Çevrilemek işi. Çevrilemek : Çevriye uğratmak, tevil ...

 
 
 

Çevrik gerektirme nedir ne demek

Çevrik gerektirme nedir Çevrik gerektirme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesinde p ile q nun yerlerinin değiştirilmesiyle oluşan gerektirmesi. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalam...

Çevrik sözcük nedir ne demek

Çevrik sözcük nedir Çevrik sözcük; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Başka bir sözcüğü oluşturan harflerin yerleri değiştirilerek yeniden oluşturulan sözcük. Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka...

Çevrik ündeşleme nedir ne demek

Çevrik ündeşleme nedir Çevrik ündeşleme; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Harflerinin yerleri değişik sesteşlerle yapılan söz oyunu: emel-elem... gibi. bk. çevrimli ündeşleme. Ündeşleme : Söyleniş bakımından birbiri...

Çevriksu nedir ne demek

Çevriksu nedir Çevriksu; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Diyarbakır ili, Çatakköprü bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başk...

Çevril nedir Çevril; Yöntem Bilimi, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Teknik terim anlamı: Çevrime ya da çev...

Çevrilebilme nedir ne demek

Çevrilebilme nedir Çevrilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anla...

Çevrileme nedir ne demek

Çevrileme nedir Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap. Çevrilemek : Çevriye uğratmak, tevil etmek. Çevrilemek işi Cinas ne yazık ki çevrilemez. Bu yazıda çevrilemezleri nasıl çevirec...

Çevrilgen nedir ne demek

Çevrilgen nedir Çevrilgen; ekonomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi Çe...

Çevrik nedir Çevrik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Çevrik" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Suyun akıntılı yeri, su çevirisi. Etrafı çevrilmiş bahçe veya tarla. Akarsuyun oyduğu yarımada şeklin...

Çevrik ad nedir ne demek

Çevrik ad nedir Çevrik ad; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: Bir öz ad harf harf ters okunarak meydana çıkarılan takma ad. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim...

Çevrik önerme nedir ne demek

Çevrik önerme nedir Çevrik önerme; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesi için, önermesi. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka b...

Çevrik tümdengelimci yöntem nedir ne demek

Çevrik tümdengelimci yöntem nedir Çevrik tümdengelimci yöntem; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplum bilimlerinde, insan davranışlarına ilişkin (bulunmuş ya da konulmuş) temel yasalardan yola çıkarak yapılmış çıkarım...

Çevriklenir nedir ne demek

Çevriklenir nedir Çevriklenir; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Harf harf ters okunduğu zaman ya aynı ifadeyi veya anlamı olan başka bir ifadeyi veren (kelime, cümle yahut dize). Çevri : Bir söz veya davranışı görü...

Çevriktepe nedir ne demek

Çevriktepe nedir Çevriktepe; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Nehir büklümlerinin yarılmasıyle, koyak düzlüğündeki akarsu yatağı ile çevrili tepecik. Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından b...

Çevrilebilir enerji nedir ne demek

Çevrilebilir enerji nedir Çevrilebilir enerji; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Metabolik enerji. Teknik terim anlamı: Metabolik enerji. Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, E...

Çevrilebilmek nedir ne demek

Çevrilebilmek nedir Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi Çevrilebilme : Çevrilebilmek işi. Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme...

Çevrilemek nedir ne demek

Çevrilemek nedir Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap. Uğratmak : Savmak, çıkmak, dışarı atmak, kovmak. Uğrama işini yaptırmak, uğramasına sebep olmak. Tevil : Çevri. Etmek : Birini ...

Çevrilgen para nedir ne demek

Çevrilgen para nedir Çevrilgen para; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Diğer ülke paralarına serbestçe dönüştürülebilen ulusal para. Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, Erkilet buca...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim