Çizel nedir Çizel; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da süreci tasarlamak ya da göstersel olarak açı...

 
 
 

Çizelemek nedir ne demek

Çizelemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yağmur çiselemek. Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da süreci tasarlamak ya da göstersel olarak açıklamak üzere biçimsel anlatımlara başvuran çizim Çizel : Biçimlere ya da biçimsel özellik ...

Çizelgeleme nedir ne demek

Çizelgeleme nedir Çizelgeleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayılara dönüştürülmüş ya da nicelleştirilmiş olan gözlemleri bir dizi ya da sıklık dağılımı oluşturacak biçimde anlamlı kesimler ya da kü...

Çizelgeleyici nedir ne demek

Çizelgeleyici nedir Çizelgeleyici; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Delikli kart ortamındaki verileri okuyup bunları kâğıt ortamında listeleyen ve tanımlanan değişik her kart öbeği için biriktirdiği topl...

Çizeliyon nedir ne demek

Çizeliyon nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dize yazmak, manzume söylemek. Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da süreci tasarlamak ya da göstersel olarak açıklamak üzere biçimsel anlatımlara başvuran çizim Çizel : Biçimlere ya da biçi...

Çizel ortalama nedir ne demek

Çizel ortalama nedir Çizel ortalama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özellikle değişme hızları ve oransal ilişkiler söz konusu olduğunda başvurulan ve yalınç biçimiyle n sayıdaki terimin çarpımının n'inci...

Çizeleme nedir ne demek

Çizeleme nedir Çizeleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biçimsel simgeler ya da çize yoluyla anlatma ya da tasarlama. Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da süreci tasarlamak ya da göstersel ol...

Çizelge nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Her öğesi, hiçbir belirsizlik söz konusu olmadan bir ya da birkaç dizin sayısı ile belirtilebilen bir veri dizisi. Hukuki terim anlamı: cedvel. Kimya'daki anlamı: Birbiriyle ilgili verileri...

Çizelgelemek nedir ne demek

Çizelgelemek nedir Çizelgelemek; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Çizelgeleyici kullanarak delikli kart üzerindeki verileri listelemek. Herhangi bir ortam üzerindeki veri tutanaklarını, istenirse değiş...

Çizelik nedir Çizelik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir soru çizinliğinde yanıt seçenekleri aynı olan soruları içinde toplayan ve ortak başlıkları bulunan çizelge. Çize : İnce yağmur. Bir kavram...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim