Çizelge nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Her öğesi, hiçbir belirsizlik söz konusu olmadan bir ya da birkaç dizin sayısı ile belirtilebilen bi...

 
 
 

Çoklu çizelge nedir ne demek

Çoklu çizelge nedir Çoklu çizelge; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki ya da daha çok değişkene ilişkin gözlemleri...

Dönemsel çizelge nedir ne demek

Dönemsel çizelge nedir Dönemsel çizelge; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Öğeleri artan öğe sayılarına göre dizilerek oluşturulan s...

Düz çizelge nedir ne demek

Düz çizelge nedir Düz çizelge; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Verilerin tek bir değişkenin değerleri ya da seçen...

Periyodik çizelge nedir ne demek

Periyodik çizelge nedir Periyodik çizelge; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Elementlerin atom numaralarındaki artışa göre sır...

Çizelgeleme nedir ne demek

Çizelgeleme nedir Çizelgeleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayılara dönüştürülmüş ya da nicelleştirilmiş ola...

Çizelgeleyici nedir ne demek

Çizelgeleyici nedir Çizelgeleyici; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Delikli kart ortamındaki verileri okuyup bunla...

Ayrıntı çizelgesi nedir ne demek

Ayrıntı çizelgesi nedir Ayrıntı çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Perakende satış yerlerinde satımcada yazılı niceli...

Bireysel istem çizelgesi nedir ne demek

Bireysel istem çizelgesi nedir Bireysel istem çizelgesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin, bir malın kendi fiyatı d...

Brüksel mal bölümleme çizelgesi nedir ne demek

Brüksel mal bölümleme çizelgesi nedir Brüksel mal bölümleme çizelgesi; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gümrük bildirmeliklerinde yazılı mal...

Çarpma çizelgesi nedir ne demek

Çarpma çizelgesi nedir Çarpma çizelgesi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: 1 den10 a dek tümsayıların birbirleriyle ç...

Değerleme çizelgesi nedir ne demek

Değerleme çizelgesi nedir Değerleme çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir girişimin durağan değerlerinin saptanmasını ...

Dört sayılı vergi çizelgesi nedir ne demek

Dört sayılı vergi çizelgesi nedir Dört sayılı vergi çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gündelik ücretlerden yapılacak kesintile...

Eder değişim çizelgesi nedir ne demek

Eder değişim çizelgesi nedir Eder değişim çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirli özdek ve nesnenin çeşitli zamanlardaki...

Firma sunum çizelgesi nedir ne demek

Firma sunum çizelgesi nedir Firma sunum çizelgesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir üreticinin, ürettiği malın fiyatı dışınd...

Giysi çizelgesi nedir ne demek

Giysi çizelgesi nedir Giysi çizelgesi; Gösteri, Sinema, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir film, ...

Güvenceli sayışım çizelgesi nedir ne demek

Güvenceli sayışım çizelgesi nedir Güvenceli sayışım çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Güvencelilere sakatlık, yaşlılık ve ölüm ...

Işık söz çizelgesi nedir ne demek

Işık söz çizelgesi nedir Işık söz çizelgesi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Işıklama düzeninde, ışıkların nerede karartılaca...

İki sayılı vergi çizelgesi nedir ne demek

İki sayılı vergi çizelgesi nedir İki sayılı vergi çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aylık ücretlerden aile durumlarına göre ke...

İlişki çizelgesi nedir ne demek

İlişki çizelgesi nedir İlişki çizelgesi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: İki-değişkenli dağılımın sıklık çizelgesi. Olu...

Ayrıntılı çizelge nedir ne demek

Ayrıntılı çizelge nedir Ayrıntılı çizelge; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bankalarda her tür belgelerin, ya da belgit, para ...

Çevrimsel çizelge nedir ne demek

Çevrimsel çizelge nedir Çevrimsel çizelge; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Öğeciklerin, eksicik sayısı ve benz...

Çözümleyici çizelge nedir ne demek

Çözümleyici çizelge nedir Çözümleyici çizelge; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir mantık dizgesine ilişkin başlangıç öner...

Dörtgözeli çizelge nedir ne demek

Dörtgözeli çizelge nedir Dörtgözeli çizelge; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki seçenekli ya da iki değerli değişkenler...

Karmaşık çizelge nedir ne demek

Karmaşık çizelge nedir Karmaşık çizelge; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir veri kümesinin, ikiden çok değişik özelliğ...

Yalın çizelge nedir ne demek

Yalın çizelge nedir Yalın çizelge; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Yalnızca tek değişkene göre bölümlemeyi gösteren ç...

Çizelgelemek nedir ne demek

Çizelgelemek nedir Çizelgelemek; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Çizelgeleyici kullanarak delikli kart üzerinde...

Açılma çizelgesi nedir ne demek

Açılma çizelgesi nedir Teknik terim anlamı: Ön ve arka dişlilerdeki dişli sayılarına göre, ayaklığın bir tam dönüşünde, çiftekerin alacağı uzanımı (açılmayı...

Beyin dalgaları çizelgesi nedir ne demek

Beyin dalgaları çizelgesi nedir Beyin dalgaları çizelgesi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Kafatasına ya da açıktaki beyine elekt...

Borsa çizelgesi nedir ne demek

Borsa çizelgesi nedir Borsa çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yabancı ülkeler kambiyolarındaki çeşitli paraların, p...

Çalışma çizelgesi nedir ne demek

Çalışma çizelgesi nedir Çalışma çizelgesi; Sinema, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin çevril...

Çıkış denetim çizelgesi nedir ne demek

Çıkış denetim çizelgesi nedir Teknik terim anlamı: Çıkış yargıcısınca hazırlanıp, yarışa başlayan koşucuların kimliklerini ve taşıdıkları yarış numaralarını göster...

Diploma çizelgesi nedir ne demek

Diploma çizelgesi nedir Diploma çizelgesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir yıl içinde diploma alan öğrencilerin numa...

Eder çizelgesi nedir ne demek

Eder çizelgesi nedir Eder çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir işletme ya da tecimevinin malları ederleri ve bun...

Evre çizelgesi nedir ne demek

Evre çizelgesi nedir Evre çizelgesi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Basınç ya da sıcaklık değişimiyle bir özdek ya da ka...

Fiziksel sayım çizelgesi nedir ne demek

Fiziksel sayım çizelgesi nedir Fiziksel sayım çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gereçlerin nicelik ya da değerinin edimli o...

Gümrük çizelgesi nedir ne demek

Gümrük çizelgesi nedir Gümrük çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dış alımcı ve dış satımcı tarafından gümrük örgütün...

Işık özellik çizelgesi nedir ne demek

Işık özellik çizelgesi nedir Işık özellik çizelgesi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Işıklama planından daha ayrıntılı bir çalışm...

Işıklama çizelgesi nedir ne demek

Işıklama çizelgesi nedir Işıklama çizelgesi; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Oyuncuların hareketlerinin ve konuşmalarının geli...

İlgi sayımı çizelgesi nedir ne demek

İlgi sayımı çizelgesi nedir İlgi sayımı çizelgesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ilg...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim