Çok nedir Çok; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Çok" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Çokluk Işık, ziya, şua, lem’a Çok baharın otunu yemek : Hayatı dolu dolu yaşamış olmak. Çok bilen çok yanılır :...

 
 
 

Çok alçak gerilimli aydınlatma nedir ne demek

Çok alçak gerilimli aydınlatma nedir Teknik terim anlamı: Gerilimi düz akımda 50, değişken akımda fazlar arasında 42 ve fazla toprak arasında 24 voltu geçmeyen, akkor lambalarla gerçekleştirilmiş aydınlatma. Alça : Alın. Ayakkabı kalıplarının ön tarafına konu...

Çok alıcılı işlem nedir ne demek

Çok alıcılı işlem nedir Çok alıcılı işlem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinema ile televizyon alıcılarının birlikte kullanılmasına dayanan, hem televizyon yayını hem film sağlanan işlem. Çok...

Çok amaçlı sahne nedir ne demek

Çok amaçlı sahne nedir Çok amaçlı sahne; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değişik sahne-seyirci ilişkisini sağlayabilecek biçimde yapılmış sahne. Kimi kez ortada, kimi kez yanlarda, kimi kez de önde, hem önde, hem ...

Çok anlamlı nedir ne demek

Çok anlamlı nedir Çok anlamlı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gramer anlamı: Bir kelimenin temel anlamı yanında, temel anlamı ile ilgili yeni kavramları da karşılar durumda olması niteliği...

Çok ara nedir Teknik terim anlamı: Çok defa, ekseriyetle. Ara : İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durum...

Çok ayaklılar nedir ne demek

Çok ayaklılar nedir Çok ayaklılar; bir hayvan bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Başı gövdesinden ayrı, göğüs karın sınırı belirsiz, bir çift boynuzla birçok ayağı olan ve hava solunumu yapan eklembacaklılar sınıfı. İngilizce'de Çok aya...

Çok bağlaçlılık nedir ne demek

Çok bağlaçlılık nedir Çok bağlaçlılık; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Cümle üyelerinden sayıca çok olan bir türlüsünün kelimelerini aynı bağlaçla bağlama. Ben de, sen de, o da bunu biliy...

Çok biçimlilik nedir ne demek

Çok biçimlilik nedir Çok biçimlilik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polimorfizm. Biçi : Erkek çocuk Biçimlilik : Biçimli olma durumu. Çok biçimli : Polimorf. Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bi...

Çok ağır alçalma nedir ne demek

Çok ağır alçalma nedir Çok ağır alçalma; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Deniz yüzünün kıyılara göre bağıl alçalması. Alça : Alın. Ayakkabı kalıplarının ön tarafına konulan üç köşeli mukavva, vaketa veya meş...

Çok ağır yükselme nedir ne demek

Çok ağır yükselme nedir Çok ağır yükselme; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Deniz yüzünün kıyılara göre bağıl yükselmesi. Yüksel : “Yükseklere çık, yücel, başarı kazan, ilerle” anlamında kullanılan bir isim”. ...

Çok alıcılı çevirim nedir ne demek

Çok alıcılı çevirim nedir Çok alıcılı çevirim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İçlerinden en iyisini ya da en iyilerini seçebilmek için, aynı çekimin, birden çok alıcı kullanılarak değişik görüş ...

Çok amaçlı okul nedir ne demek

Çok amaçlı okul nedir Çok amaçlı okul; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Programında hem genel eğitim derslerine, hem de meslek dallarıyle ilgili derslere yer vererek öğrencilerin tecim, sanat, teknik ve benzer...

Çok amaçlı seyir yeri nedir ne demek

Çok amaçlı seyir yeri nedir Çok amaçlı seyir yeri; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Değişik amaçlar için ve değişik biçimlerde kullanılabilen seyir yeri. Seyi : 1.Keten. 2.Kendir kilim Seyir yeri : Seyircilerin oturup ...

Çok anlamlılık nedir ne demek

Çok anlamlılık nedir Gramer anlamı: Bir kelimede temel anlamla bağlantılı birden çok anlamın bulunması; bir kelimenin, anlam gelişmesi yoluyla, asıl anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar kazanması: ET. olurmak «oturmak, durmak; ...

Çok aşamalı mutasyon nedir ne demek

Çok aşamalı mutasyon nedir Çok aşamalı mutasyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Antibakteriyel bir ilaca karşı direncin yavaş olarak ve derecesi gittikçe artan bir biçimde oluşması. Aşama : Önem veya değer...

Çok bacaklılar nedir ne demek

Çok bacaklılar nedir Çok bacaklılar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Birincil ağızlılardan eklem bacaklılar (Arthropoda) dalının, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalından, vücutları baş ile benzer b...

Çok biçimli nedir ne demek

Çok biçimli nedir Çok biçimli; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polimorf. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disk...

Çok bileşenli virüs nedir ne demek

Çok bileşenli virüs nedir Çok bileşenli virüs; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle bitkileri enfekte eden ve genomu iki veya daha fazla kısma ayrılmış olan virüs. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üst...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim