Çok nedir Çok; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Çok" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Çokluk Işık, ziya, şua...

 
 
 

Çok alçak gerilimli aydınlatma nedir ne demek

Çok alçak gerilimli aydınlatma nedir Teknik terim anlamı: Gerilimi düz akımda 50, değişken akımda fazlar arasında 42 ve fazla toprak arasında 24 voltu geçmeyen, akkor lam...

Çok alıcılı işlem nedir ne demek

Çok alıcılı işlem nedir Çok alıcılı işlem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinema ile televizyon alıcıla...

Çok amaçlı sahne nedir ne demek

Çok amaçlı sahne nedir Çok amaçlı sahne; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değişik sahne-seyirci ilişkisini sağlayabilecek biç...

Çok anlamlı nedir ne demek

Çok anlamlı nedir Çok anlamlı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gramer anlamı: Bir kelimenin temel an...

Çok ara nedir Teknik terim anlamı: Çok defa, ekseriyetle. Ara : İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı ...

Çok ayaklılar nedir ne demek

Çok ayaklılar nedir Çok ayaklılar; bir hayvan bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Başı gövdesinden ayrı, göğüs karın sınırı belirsiz, bir çift boynu...

Çok bağlaçlılık nedir ne demek

Çok bağlaçlılık nedir Çok bağlaçlılık; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Cümle üyelerinden sayıca ço...

Çok biçimlilik nedir ne demek

Çok biçimlilik nedir Çok biçimlilik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polimorfizm. Biçi : Erkek çocuk Biçimlili...

Çok bilür nedir ne demek

Çok bilür nedir Teknik terim anlamı: Bilgili. Bilü : Ördek. Bilgi, ilim irfan, idrâk, malumat. Zihin, fikir Bilür : Bilen, âlim. Çok : Sayı, nicelik,...

Çok bölmeli dışarıya açık model nedir ne demek

Çok bölmeli dışarıya açık model nedir Çok bölmeli dışarıya açık model; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaçların dozları ve uygu...

Çok çekirdekli nedir ne demek

Çok çekirdekli nedir Çok çekirdekli; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir hücrede birden fazla çe...

Çok çeşitli mantık nedir ne demek

Çok çeşitli mantık nedir Çok çeşitli mantık; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birden çok sayıda değişken çeşidi olan mantık dizg...

Çok çift bağlı doymamış yağ asidi nedir ne demek

Çok çift bağlı doymamış yağ asidi nedir Çok çift bağlı doymamış yağ asidi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Her molekülünde iki ve...

Çok değer ilkesi nedir ne demek

Çok değer ilkesi nedir Çok değer ilkesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İkiden daha çok maden değerinin paraya dayanak olma...

Çok değerli mantık nedir ne demek

Çok değerli mantık nedir Çok değerli mantık; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İkiden çok doğruluk değerine yer veren mantık dizg...

Çok değişkenli analizler nedir ne demek

Çok değişkenli analizler nedir Çok değişkenli analizler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çoklu doğrusal regresyon, faktö...

Çok demir nedir ne demek

Çok demir nedir Çok demir; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kesici kılıç vuruşma ya da yarışmalarında, namlunun esnekl...

Çok dişlilik nedir ne demek

Çok dişlilik nedir Çok dişlilik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir diş sırasındaki dişlerin, normalden faz...

Çok düşük yoğunluklu lipoprotein nedir ne demek

Çok düşük yoğunluklu lipoprotein nedir Çok düşük yoğunluklu lipoprotein; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnce bağırsak ve çoğunlu...

Çok ağır alçalma nedir ne demek

Çok ağır alçalma nedir Çok ağır alçalma; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Deniz yüzünün kıyılara göre bağıl alçalması. ...

Çok ağır yükselme nedir ne demek

Çok ağır yükselme nedir Çok ağır yükselme; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Deniz yüzünün kıyılara göre bağıl yükselmesi...

Çok alıcılı çevirim nedir ne demek

Çok alıcılı çevirim nedir Çok alıcılı çevirim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İçlerinden en iyisini ya da...

Çok amaçlı okul nedir ne demek

Çok amaçlı okul nedir Çok amaçlı okul; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Programında hem genel eğitim derslerine, hem de ...

Çok amaçlı seyir yeri nedir ne demek

Çok amaçlı seyir yeri nedir Çok amaçlı seyir yeri; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Değişik amaçlar için ve değişik biçimlerde ku...

Çok anlamlılık nedir ne demek

Çok anlamlılık nedir Gramer anlamı: Bir kelimede temel anlamla bağlantılı birden çok anlamın bulunması; bir kelimenin, anlam gelişmesi yoluyla, asıl anlam...

Çok aşamalı mutasyon nedir ne demek

Çok aşamalı mutasyon nedir Çok aşamalı mutasyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Antibakteriyel bir ilaca karşı diren...

Çok bacaklılar nedir ne demek

Çok bacaklılar nedir Çok bacaklılar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Birincil ağızlılardan eklem bacaklılar (Arthropoda)...

Çok biçimli nedir ne demek

Çok biçimli nedir Çok biçimli; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polimorf. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme iş...

Çok bileşenli virüs nedir ne demek

Çok bileşenli virüs nedir Çok bileşenli virüs; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle bitkileri enfekte eden ve...

Çok birimli düz kas nedir ne demek

Çok birimli düz kas nedir Çok birimli düz kas; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kas hücreleri arasında düşük dirençl...

Çok büyük çapta tümleşme nedir ne demek

Çok büyük çapta tümleşme nedir Çok büyük çapta tümleşme; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: 40.000'i aşkın birleşenden oluşan ...

Çok çeşitli dil nedir ne demek

Çok çeşitli dil nedir Çok çeşitli dil; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Birden çok sayıda değişken çeşidi olan biçimsel bir ...

Çok çevirim nedir ne demek

Çok çevirim nedir Çok çevirim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Aynı film parçasının, örtüler kulla...

Çok çok nedir ne demek

Çok çok nedir Çok çok; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. En : Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret. Bir yüzeyde boy sa...

Çok değerli doğrusal eklem nedir ne demek

Çok değerli doğrusal eklem nedir Çok değerli doğrusal eklem; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İkiden çok sayıda doğruluk değeri alabile...

Çok değerlikli nedir ne demek

Çok değerlikli nedir Çok değerlikli; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Üç veya daha fazla yükseltgenme basamağına sahip olma...

Çok değişkenli varyans analizi nedir ne demek

Çok değişkenli varyans analizi nedir Çok değişkenli varyans analizi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İkiden fazla ana kitleye ...

Çok dişli mersin balığıgiller nedir ne demek

Çok dişli mersin balığıgiller nedir Çok dişli mersin balığıgiller; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfının, Mersin...

Çok duyulu algı nedir ne demek

Çok duyulu algı nedir Çok duyulu algı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Birden çok duyunun katıldığı algı. Algı : Bir şe...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim