Öğre nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğitim. acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir : “mesleğinde ustalaşmamış kimse, ilk denemelerini değersiz malzeme üzerine yapar” anlamında kullanılan bir söz. bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp :...

 
 
 

Öğreğe gelmek nedir ne demek

Öğreğe gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tosun, çifte, koşulmaya alıştırılacak duruma gelmek. Öğre : Eğitim Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişm...

Öğrekotu nedir ne demek

Öğrekotu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağılı ot. Öğre : Eğitim Öğrek : At sürüsü. Ot : Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler. Esrar. Bu bitkilerle yapılmış v...

Öğrelenmek nedir ne demek

Öğrelenmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sallanmak. Öğre : Eğitim Sallanmak : Bağlı bulunduğu yerde gevşek duruma gelip yerinden oynamak, kımıldamak. Güçlü bir biçimde sarsılmak, titremek. Makamından veya bulunduğu durumdan uzaklaşmak, y...

Öğrenbeclik nedir ne demek

Öğrenbeclik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşi, ilk kez yapma deneme. Öğre : Eğitim Deneme : Denemek işi, sınama. Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunu...

Öğrenbeşlik nedir ne demek

Öğrenbeşlik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlk yapılan iş, deneme, temrin. Öğre : Eğitim Deneme : Denemek işi, sınama. Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde...

Öğrencek nedir ne demek

Öğrencek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlk yapılan iş, deneme, temrin. İşi, ilk kez yapma deneme. Öğre : Eğitim Öğrence : Öğrenmek amacıyla benzerini yapma, simülasyon. [bkz: öğrencelik]. Öğrenmek üzre olan, öğrenmeye çalışan. İlk yapı...

Öğrenci nedir ne demek

Öğrenci nedir "Öğrenci" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir öğretmenin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konu üzerinde çalışan kimse. Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse...

Öğrenci bileti nedir ne demek

Öğrenci bileti nedir Öğrenci : Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Özel ders alan kimse. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse. Bilet : Para ile...

Öğre gelmek nedir ne demek

Öğre gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnek, davar çiftleşmek istemek. Öğre : Eğitim Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme. Gelmek : Ulaşmak, ...

Öğredirek nedir ne demek

Öğredirek nedir Teknik terim anlamı: Alıştırarak, öğreterek. Öğre : Eğitim Öğret : Saç örgüsü. Alış : Alma işi. İngilizce'de Öğlen yayı ne demek ? : arc of meridian ...

Öğrek nedir Yerel Türkçe anlamı: Bir hayvanın doğup büyüdüğü, alışkın olduğu yer. Harman döverken başa alınan işe alıştırılmış kısrak. Sığırların, davarın yazın dinlendiği gölgelik yer, su kıyısı. Mevsim. At sürüsü. Kısrak, beygir sür...

Öğrelemek nedir ne demek

Öğrelemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sallamak: Beşiği öğürle. Öğre : Eğitim Sallamak : Düzenli bir biçimde ve hep aynı doğrultuda hareket ettirmek. Bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak. Zor durumda bırakmak....

Öğremek nedir ne demek

Öğremek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göreceği gelmek, özlemek, istemek. İstemek. Öğre : Eğitim Özlemek : Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek. İstemek : İstek duymak, arzulamak. Görmek istediğini bild...

Öğrenbeçlik nedir ne demek

Öğrenbeçlik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlk yapılan iş, deneme, temrin. Öğre : Eğitim Deneme : Denemek işi, sınama. Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde...

Öğrence nedir ne demek

Öğrence nedir Öğrence; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: öğrencelik]. Öğrenmek üzre olan, öğrenmeye çalışan. İlk yapılan iş, deneme, temrin. Teknik terim anlamı: Yeni öğrenilirken yap...

Öğrencelik nedir ne demek

Öğrencelik nedir Yerel Türkçe anlamı: İlk yapılmış olan iş, deneme, temrin. İşi, ilk kez yapma deneme. Öğretme ücreti. Ücretle tutulan öğretmene verilen para. Öğrenmek : Yetenek, beceri kazanmak. Bilgi edinmek. Haber almak. Bellemek. Uygun...

Öğrenci belgesi nedir ne demek

Öğrenci belgesi nedir Öğrenci : Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse. Özel ders alan kimse. Belge : Bir gerç...

Öğrenci derneği nedir ne demek

Öğrenci derneği nedir Öğrenci derneği; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir üniversite, akademi ya da yüksek okulda okuyan gençlerce ortak sorunlarını tartışmak bunlara çözüm yolu bulmak ve toplumsal dayanışma...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim