Öğre nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğitim. acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir : “mesleğinde ustalaşmamış kimse, ilk denemelerini değersiz ma...

 
 
 

Öğreğe gelmek nedir ne demek

Öğreğe gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tosun, çifte, koşulmaya alıştırılacak duruma gelmek. Öğre : Eğitim Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışı...

Öğrekotu nedir ne demek

Öğrekotu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağılı ot. Öğre : Eğitim Öğrek : At sürüsü. Ot : Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkb...

Öğrelenmek nedir ne demek

Öğrelenmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sallanmak. Öğre : Eğitim Sallanmak : Bağlı bulunduğu yerde gevşek duruma gelip yerinden oynamak, kımıldamak...

Öğrenbeclik nedir ne demek

Öğrenbeclik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşi, ilk kez yapma deneme. Öğre : Eğitim Deneme : Denemek işi, sınama. Son biçimini bulmamış, taslak durumu...

Öğrenbeşlik nedir ne demek

Öğrenbeşlik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlk yapılan iş, deneme, temrin. Öğre : Eğitim Deneme : Denemek işi, sınama. Son biçimini bulmamış, taslak d...

Öğrencek nedir ne demek

Öğrencek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlk yapılan iş, deneme, temrin. İşi, ilk kez yapma deneme. Öğre : Eğitim Öğrence : Öğrenmek amacıyla benzer...

Öğrenci nedir ne demek

Öğrenci nedir "Öğrenci" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir öğretmenin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konu üz...

Öğrenci bileti nedir ne demek

Öğrenci bileti nedir Öğrenci : Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Özel ders alan kimse. Bir bilim veya sanat yetkilisin...

Öğrenci dinlenme yeri nedir ne demek

Öğrenci dinlenme yeri nedir Öğrenci dinlenme yeri; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Genellikle üniversite ve yüksek okullarda...

Öğrenci evi nedir ne demek

Öğrenci evi nedir Öğrenci evi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin okurken para ödeyerek kaldıkları yer. b...

Öğrenci kimliği nedir ne demek

Öğrenci kimliği nedir Öğrenci : Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse. Öğrenim görmek amac...

Öğrenci özlük işleri nedir ne demek

Öğrenci özlük işleri nedir Öğrenci özlük işleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğretim kurumunda öğrencilerin bireysel...

Öğrencilik nedir ne demek

Öğrencilik nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğrenci olma durumu. İngilizce'de Öğrencilik ne demek? Öğrencilik ingilizcesi nedir?: studentship Öğ...

Öğrençelik nedir ne demek

Öğrençelik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlk yapılan iş, deneme, temrin. Öğre : Eğitim Deneme : Denemek işi, sınama. Son biçimini bulmamış, taslak d...

Öğrendik nedir ne demek

Öğrendik nedir Öğrendik; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Elâzığ şehri, Ağın ilçesi, me...

Öğrenebilmek nedir ne demek

Öğrenebilmek nedir Öğre : Eğitim Öğrenebilme : Öğrenebilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bulunma...

Öğrenig nedir ne demek

Öğrenig nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öğrenmiş, öğretilmiş, toyluğu geçmiş. Öğre : Eğitim Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Zaman...

Öğrenilme nedir ne demek

Öğrenilme nedir Öğrenilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Öğre : Eğitim Öğrenilmek : Öğrenme işi yapılmak. İngilizce'de Öğren...

Öğrenim nedir ne demek

Öğrenim nedir "Öğrenim" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Herhangi bir iş, sanat ya da meslek için gerekli bilgi, beceri ve alışkan...

Öğre gelmek nedir ne demek

Öğre gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnek, davar çiftleşmek istemek. Öğre : Eğitim Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıka...

Öğredirek nedir ne demek

Öğredirek nedir Teknik terim anlamı: Alıştırarak, öğreterek. Öğre : Eğitim Öğret : Saç örgüsü. Alış : Alma işi. İngilizce'de Öğlen yayı ne demek ? : ...

Öğrek nedir Yerel Türkçe anlamı: Bir hayvanın doğup büyüdüğü, alışkın olduğu yer. Harman döverken başa alınan işe alıştırılmış kısrak. Sığırların...

Öğrelemek nedir ne demek

Öğrelemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sallamak: Beşiği öğürle. Öğre : Eğitim Sallamak : Düzenli bir biçimde ve hep aynı doğrultuda hareket ettirm...

Öğremek nedir ne demek

Öğremek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göreceği gelmek, özlemek, istemek. İstemek. Öğre : Eğitim Özlemek : Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavu...

Öğrenbeçlik nedir ne demek

Öğrenbeçlik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlk yapılan iş, deneme, temrin. Öğre : Eğitim Deneme : Denemek işi, sınama. Son biçimini bulmamış, taslak d...

Öğrence nedir ne demek

Öğrence nedir Öğrence; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: öğrencelik]. Öğrenmek üzre olan, öğre...

Öğrencelik nedir ne demek

Öğrencelik nedir Yerel Türkçe anlamı: İlk yapılmış olan iş, deneme, temrin. İşi, ilk kez yapma deneme. Öğretme ücreti. Ücretle tutulan öğretmene veril...

Öğrenci belgesi nedir ne demek

Öğrenci belgesi nedir Öğrenci : Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol gös...

Öğrenci derneği nedir ne demek

Öğrenci derneği nedir Öğrenci derneği; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir üniversite, akademi ya da yüksek okulda okuy...

Öğrenci dökülüşü nedir ne demek

Öğrenci dökülüşü nedir Öğrenci dökülüşü; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir eğitim kurumunda okuyan öğrencilerden bir ...

Öğrenci izleyici nedir ne demek

Öğrenci izleyici nedir Öğrenci izleyici; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir televizyon izlencesini...

Öğrenci kütüğü nedir ne demek

Öğrenci kütüğü nedir Öğrenci kütüğü; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrenciler okula yazıldıkları zaman tutulmaya ba...

Öğrenci yurdu nedir ne demek

Öğrenci yurdu nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğrencilerin barınma, yatma, yemek yeme, çalışma ve dinlenme gereksinmelerini karşılamak üzere devle...

Öğrencimelig nedir ne demek

Öğrencimelig nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlk yapılan iş, deneme, temrin. Öğre : Eğitim Öğrenci : Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğ...

Öğrende nedir ne demek

Öğrende nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanları dürtmekte kullanılan ucu bizli değnek, üvendire. Öğre : Eğitim Hayvanlar : (Animalia), Canlı var...

Öğrenebilme nedir ne demek

Öğrenebilme nedir Öğrenebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Öğre : Eğitim Öğrenebilmek : Öğrenme imkânı veya olasılığı bulunm...

Öğrenek nedir ne demek

Öğrenek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yetiştirme, öğretim, alıştırma. Öğre : Eğitim Yetiştirme : Yetiştirmek işi. Birinin koruyuculuğunda yetişen...

Öğrenik nedir ne demek

Öğrenik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öğrenmiş, öğretilmiş, toyluğu geçmiş. Öğrenmiş, öğretilmiş. Öğre : Eğitim Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürü...

Öğrenilmek nedir ne demek

Öğrenilmek nedir "Öğrenilmek" ile ilgili cümle Öğrenme : Öğrenmek işi. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. İngili...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim