Öğrenme nedir ne demek

Öğrenme nedir "Öğrenme" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Kavramsal düzenlemeler yapma süreci. 2-Alıştırma ve uygulamaların oldukça sürekli olan etkilerine verilen ad. Belli bilgi, beceri ve anlayışlar edinme. Tepki ve d...

 
 
 

Öğrenme çıkmazı nedir ne demek

Öğrenme çıkmazı nedir Öğrenme çıkmazı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Önceleri etkili ve yararlı olan bir tepkinin, herhangi bir nedenle varılmak istenen amaca erişmeye yaramayacak duruma gelmesi. Öğre : Eğ...

Öğrenme eğrisi nedir ne demek

Öğrenme eğrisi nedir Öğrenme eğrisi; Eğitim, İktisat, Psikoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Birbirini izleyen uygulamalar sırasında öğrenmede görülen ilerlemenin kimi yönlerini çizgisel olarak belirten, gen...

Öğrenme gücü nedir ne demek

Öğrenme gücü nedir Öğrenme gücü; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Kavram ve verileri öğrenme, hatırda tutma ile beceriler edinme gücü. Beynin anlayış ve kavrayış sınırı. 3.- Bireyin, davranımlarını değişti...

Öğrenme yasaları nedir ne demek

Öğrenme yasaları nedir Öğrenme yasaları; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Belirli kuramlara bağlı olarak öğrenmenin hangi etmen ve koşullar altında gerçekleştiğini belirten genellemeler. Öğre : Eğitim Öğrenme ...

Öğrenmede geçiş nedir ne demek

Öğrenmede geçiş nedir Öğrenmede geçiş; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Önceden edinilmiş olan bilgi, beceri, anlayış, hüner ve düşüncelerin daha sonraki benzeri öğrenme çabalarını etkilemesi. Geçi : Keçi. Ma...

Öğrenmedük nedir ne demek

Öğrenmedük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilinmeyen, iyice tanınmayan. Öğre : Eğitim Öğrenme : Öğrenmek işi. Bilinmeyen : Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul. Bilinme : Bilinmek işi. Tanınma : Tanınmak işi. Bilin...

Öğrenmenin süreksizliği kuramı nedir ne demek

Öğrenmenin süreksizliği kuramı nedir Öğrenmenin süreksizliği kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Öğrenmenin sürekliliği kuramına karşıt olarak ileri sürülen ve denek hayvanının ayırt etme öğreniminde temel ipucu ve öğe...

Öğrenme anıklığı nedir ne demek

Öğrenme anıklığı nedir Öğrenme anıklığı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Hızlı ve kolay öğrenmeyi sağlayan içsel güc. Öğre : Eğitim Anık : Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku ve...

Öğrenme çevresi nedir ne demek

Öğrenme çevresi nedir Öğrenme çevresi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Her türlü özdeksel ve tinsel özellikleri ya da koşulları ile öğrenmeyi etkileyen ortam. Öğre : Eğitim Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, ...

Öğrenme düzlüğü nedir ne demek

Öğrenme düzlüğü nedir Öğrenme düzlüğü; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrenme sürecinde herhangi bir ilerlemenin görülmediği döneme verilen ad. Öğre : Eğitim Öğrenme : Öğrenmek işi. İlerleme : İlerlemek işi...

Öğrenme etmeni nedir ne demek

Öğrenme etmeni nedir Öğrenme etmeni; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir sorunun çözümünde kimi tepkilerin denenebileceğini, kimilerininse denenmesinin doğru olmadığını ayırt etmeye yarayan bir etmen...

Öğrenme hazırlığı nedir ne demek

Öğrenme hazırlığı nedir Öğrenme hazırlığı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Belli bir konunun ya da becerinin öğrenilebilmesi için beden, zihin ve duygu bakımından gerekli olgunluğa erişmiş olma. Öğre : Eğitim H...

Öğrenmede etmen kuramı nedir ne demek

Öğrenmede etmen kuramı nedir Öğrenmede etmen kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Mc. Dougall) Bütün öğrenme türlerinde, birisi koşullanma ya da ezberlemede söz konusu olan mekanik süreç; ikincisi de yeni anlam...

Öğrenmede yayılma kuramı nedir ne demek

Öğrenmede yayılma kuramı nedir Öğrenmede yayılma kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir uyaran karşısında belirebilecek türlü tepkilerden birinin pekiştirilmesi sonucu olarak öğrenmenin gerçekleştiğini savunan ku...

Öğrenmek nedir ne demek

Öğrenmek nedir "Öğrenmek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Bir şeye alışmak, bir şeyi alışkanlık durumuna getirmek : Sigarayı öğrenmişim, terkedemem. Diğer sözlük anlamları: Alışmak, ülfet etmek, ünsiyet peyda etmek. Öğren...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim