Öğretim nedir ne demek

Öğretim nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, ...

 
 
 

Öğretim gereci nedir ne demek

Öğretim gereci nedir Öğretim gereci; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Ders kitabı, sözlük, film ve benzerleri gibi öğr...

Öğretim ilkeleri nedir ne demek

Öğretim ilkeleri nedir Öğretim ilkeleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencileri öğretim yoluyla belli eğitim amaçla...

Öğretim makinesi nedir ne demek

Öğretim makinesi nedir Öğretim makinesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrenciye, bir öğretmenin yardımı olmaksızın, s...

Öğretim oyunu nedir ne demek

Öğretim oyunu nedir Öğretim oyunu; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Belli bir konuyu, bir durumu öğretmek, seyirciyi bu g...

Öğretim programı nedir ne demek

Öğretim programı nedir Öğretim programı; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğretilmesi istenilen ders ya da konuların amaçlar, y...

Öğretim ünitesi nedir ne demek

Öğretim ünitesi nedir Öğretim ünitesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Belli bir sınıfın ya da bir küme öğrencinin yap...

Öğretim yardımcılığı nedir ne demek

Öğretim yardımcılığı nedir Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme...

Öğretim yılı nedir ne demek

Öğretim yılı nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: İlk, orta ve yüksek okullar ile üniversitelerde öğretimin başladığı ve sona erdiği gün arasında geçe...

Öğretim yükü nedir ne demek

Öğretim yükü nedir Öğretim yükü; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğretmenin ders vermek, ders hazırlığı yapmak, ...

Genel öğretim yöntemleri nedir ne demek

Genel öğretim yöntemleri nedir Genel öğretim yöntemleri; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Her türlü öğretim etkinliklerinin düze...

Klasik öğretim programı nedir ne demek

Klasik öğretim programı nedir Klasik öğretim programı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir okulu bitirmek için eskiden beri ok...

Özel öğretim yöntemleri nedir ne demek

Özel öğretim yöntemleri nedir Özel öğretim yöntemleri; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Türlü eğitim kurumlarının programlarınd...

Bilgisayar destekli öğretim nedir ne demek

Bilgisayar destekli öğretim nedir Bilgisayar destekli öğretim; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Öğrencinin bir bilgisayar ucu ba...

Bireyselleştirilmiş öğretim nedir ne demek

Bireyselleştirilmiş öğretim nedir Bireyselleştirilmiş öğretim; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrenciler arasındaki bireysel ayrı...

İkili öğretim nedir ne demek

İkili öğretim nedir İkili öğretim; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerden bir bölüğünün sabahleyin, bir bölüğ...

Teknik öğretim nedir ne demek

Teknik öğretim nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir tekniğin ya da teknik yöntem ve becerilerin kazandırılmasına önem veren; mühendis, teknisyen ve ...

Temel öğretim nedir ne demek

Temel öğretim nedir Temel : Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bir şeyin gelişimi için gereken i...

Yaygın öğretim nedir ne demek

Yaygın öğretim nedir Uzaktan eğitim ile [#öğretmenin olarak [#aynı [#ortam]da olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojilerindendir. Eğitim teknolojis...

Yüksek öğretim nedir ne demek

Yüksek öğretim nedir Yüksek öğretim; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Ortaöğretimin üstünde, üniversite, akademi ve yü...

Öğretim bilgisi nedir ne demek

Öğretim bilgisi nedir Öğretim bilgisi; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunl...

Öğretim elemanı nedir ne demek

Öğretim elemanı nedir Akademisyen : Öğretim elemanı. Öğretim : Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. ...

Öğretim görevlisi nedir ne demek

Öğretim görevlisi nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici olarak görevlendirilen kimse. İngilizce...

Öğretim kurulu nedir ne demek

Öğretim kurulu nedir Öğretim kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir okulun yönetim ve öğretim ile ilgili işlerin...

Öğretim merkezi nedir ne demek

Öğretim merkezi nedir Öğretim merkezi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Birbirine çok yakın yerleşme yerleri ile ulaşım...

Öğretim özgürlüğü nedir ne demek

Öğretim özgürlüğü nedir Öğretim özgürlüğü; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Gerek öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin, ge...

Öğretim tekniği nedir ne demek

Öğretim tekniği nedir Öğretim tekniği; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretmenin, ders verirken benimsediği ve izledi...

Öğretim üyesi nedir ne demek

Öğretim üyesi nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir üniversite ya da bir yüksek okulun öğretim kadrosunda görevli olan kimse. İngilizce'de Öğretim ü...

Öğretim yardımcısı nedir ne demek

Öğretim yardımcısı nedir Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme...

Öğretim yöntemi nedir ne demek

Öğretim yöntemi nedir Öğretim yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin özellikleri, ders araç ve gereçler...

Geleneksel öğretim programı nedir ne demek

Geleneksel öğretim programı nedir Geleneksel öğretim programı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Genellikle akademik ve daha çok kült...

İlk öğretim kurumları nedir ne demek

İlk öğretim kurumları nedir İlk öğretim kurumları; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İlk öğrenimi gerçekleştirmek amacıyla açıl...

Özel öğretim kurumları nedir ne demek

Özel öğretim kurumları nedir Özel öğretim kurumları; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişile...

Açık öğretim nedir ne demek

Açık öğretim nedir Açık öğretim; bir bilimi terimidir. Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi ko...

Bireysel öğretim nedir ne demek

Bireysel öğretim nedir Bireysel öğretim; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Her çocuğun kişisel gereksinmelerini karşılama...

Etkin öğretim nedir ne demek

Etkin öğretim nedir Etkin öğretim; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Ele alınan bir sorunun çözümünde, geleneksel derslik yön...

Mektupla öğretim nedir ne demek

Mektupla öğretim nedir Mektupla öğretim; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğretim kurumu, bir eğitim dairesi ya da ö...

Televizyonla öğretim nedir ne demek

Televizyonla öğretim nedir Televizyonla öğretim; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ders izlencelerinin te...

Toplu öğretim nedir ne demek

Toplu öğretim nedir Toplu öğretim; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İşlenilen konuların dikkate alınması gereken organ...

Yetiştirici öğretim nedir ne demek

Yetiştirici öğretim nedir Yetiştirici öğretim; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Herhangi bir alanda, bir konuda yetersizliğ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim