Öğretme nedir ne demek

Öğretme nedir Öğretmek : Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak. Yetenek kazandırmak. Bilinmeyen bir konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak. Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime. Öğretmenevi :...

 
 
 

Öğretmen nedir ne demek

Öğretmen nedir "Öğretmen" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bilgi, görgü ve yaşantısı ile belli dal ve alanlarda başkalarının yetişme ve gelişmesine yardım eden kimse. 3-Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğren...

Öğretmen konutu nedir ne demek

Öğretmen konutu nedir Öğretmen konutu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Okul sınırları içinde ya da okula yakın bir yerde öğretmenler için devletçe yapılıp kiraya verilen konut. Öğre : Eğitim Öğret : Saç örgü...

Öğretmen okulu nedir ne demek

Öğretmen okulu nedir Öğretmen okulu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Değişik okullara öğretmen yetiştirmek üzere açılan ve dereceleri ile programları arasında amaçlarına göre ayrılık gösteren meslek okullar...

Öğretmen öğrenci planlaması nedir ne demek

Öğretmen öğrenci planlaması nedir Öğretmen öğrenci planlaması; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin, öğretmenlerinin yol göstericiliği altında ve serbest bir ortam içinde, konuların seçimi ve çalışmaların değerl...

Öğretmenevi nedir ne demek

Öğretmenevi nedir Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime. Öğretme : Öğretmek işi. Barınma : Barınmak işi. Yemek : Günün belli saatlerinde yenilen besin. Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Birine alacağını ve...

Öğretmenler kurulu nedir ne demek

Öğretmenler kurulu nedir Öğretmenler kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Okulun asıl ve yetişmen (stajyer) bütün öğretmenlerinden oluşan, okulun amaçlarıyla ilgili her türlü çalışmaları yasa, tüzük, yönetmel...

Öğretmenlik nedir ne demek

Öğretmenlik nedir Başöğretmenlik : Başöğretmen olma durumu, başmuallimlik. Başöğretmenin yaptığı iş, başmuallimlik. Sınıf öğretmenliği : Sınıf öğretmeninin yaptığı iş. Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime. Ö...

Öğretme türü nedir ne demek

Öğretme türü nedir Öğretme türü; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Bir öğretim amaciyle kaleme alınan yazılardan ibaret edebiyat türü. Öğre : Eğitim Öğret : Saç örgüsü. Öğretme : Öğretmek işi. Edebiyat : Olay, düşünc...

Öğretmek nedir ne demek

Öğretmek nedir "Öğretmek" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Alıştırmak. Öğretme : Öğretmek işi. Akıl öğretmek : Birine nasıl davranacağını göstermek, yol göstermek, akıl vermek. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen ...

Öğretmen kitaplığı nedir ne demek

Öğretmen kitaplığı nedir Öğretmen kitaplığı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Okulda öğretmenlerin mesleki ve genel bilgilerini zenginleştirecek nitelikte kitapların bulunduğu kitaplık. Belli bir bölgede görevli ...

Öğretmen not defteri nedir ne demek

Öğretmen not defteri nedir Öğretmen not defteri; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretmenin, yoklama, ödev ve dönem sonu kanı notları ile öğrenciler üzerindeki gözlem ve düşüncelerini yazdığı resmi defter. Öğre :...

Öğretmen öğrenci oranı nedir ne demek

Öğretmen öğrenci oranı nedir Öğretmen öğrenci oranı; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Sınıf öğretmenlerinin herbirine düşen öğrenci sayısı. Bir okul dizgesi içinde öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranı. Öğre : E...

Öğretmen yetiştirme nedir ne demek

Öğretmen yetiştirme nedir Öğretmen yetiştirme; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İlgilileri öğretmenlik mesleğine yetiştirmek amacıyla yapılan her türlü etkinlik. Öğretmen eğitimiyle uğraşan bir okul ya da üniversi...

Öğretmenler derneği nedir ne demek

Öğretmenler derneği nedir Öğretmenler derneği; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretmenlerin mesleki, sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılamak ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek için kurdukları derne...

Öğretmenler toplantısı nedir ne demek

Öğretmenler toplantısı nedir Öğretmenler toplantısı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Okul öğretmenler kurulunun eğitsel kollar ve türlü yarkurul çalışmalarıyla ilgili işleri konuşmak, öğretim programını incelemek, ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim