Ödem nedir Ödem; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Deri altı dokularında aşırı sıvı toplanması, şişlik. Veterinerlik alanındaki anlamları: Hücreler arasında, doku aralıkla...

 
 
 

Ödeme nedir "Ödeme" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: îfâ. akça ~ : te'diye.~ arancı (dilemi) : îfâ da’vâsı.~ çağı: îfâ zamanı. ~ güçsüzlüğü: aciz. ~ güçsüzlüğü belgesi: aciz vesîkası.~ gücü olmayan: âciz. ~ günü gelmemi...

Ödeme araçları nedir ne demek

Ödeme araçları nedir Ödeme araçları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Para, şahsi çek, posta havalesi, elektronik fon aktarımı ve banka çekleri gibi ödemelerde kullanılan araçlar. Araç : Bir iş yapmakta veya so...

Ödeme belgitleri nedir ne demek

Ödeme belgitleri nedir Ödeme belgitleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödemeli belgitler, tecimevi adına imzalanan belgitler ya da ödenmesi kabul edilen ödekler. Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, a...

Ödeme buyruğu nedir ne demek

Ödeme buyruğu nedir Ödeme buyruğu; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: ödeme emri]. Teknik terim anlamı: Yatırımcıların bankalara belirli bir paranın ödenmesi sağlanılmak üzere yaptıkları yazılı ...

Ödeme dengesi nedir ne demek

Ödeme dengesi nedir Ödeme dengesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ülkenin belirli bir dönem içinde başka ülkelere yaptığı ödemelerle, yabancı ülkelerden sağladığı paralar arasındaki denge. Deng : Denk, eşi...

Ödeme emri nedir ne demek

Ödeme emri nedir Ödeme emri; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Belli bir kişi adına belli bir miktar ödeme için bir banka veya diğer kuruluşlarca (postane gibi) düzenlenen yazılı emir. İngilizce'de Ödeme emri ne deme...

Ödeme gücü ilkesi nedir ne demek

Ödeme gücü ilkesi nedir Ödeme gücü ilkesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Vergilemenin bireylerin ödeme gücüne uygun bir biçimde yapılması gerektiğini ifade eden bir vergileme ilkesi. Kaynağı bol olanların kamu ...

Ödeme güçsüzlüğü nedir ne demek

Ödeme güçsüzlüğü nedir Ödeme güçsüzlüğü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gerçekleşmiş, süresi bitmiş, günü gelmiş bir borcu özdeksel durumunun yetersizliği yüzünden alacaklısına verememe. Güçsüz : Gücü olmayan, âc...

Ödem hastalığı nedir ne demek

Ödem hastalığı nedir Ödem hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sütten kesilen domuz yavrularında, Escherchia coli’nin, bağırsak florasında normal olarak bulunan suşuna bağlı, kısa seyirli ve an...

Ödemden kaçınma nedir ne demek

Ödemden kaçınma nedir Ödemden kaçınma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ödememe, ödemede anlayışsızlık gösterme, ödemeden kaçınma. Kaçı : Ne kadarı, kaç kişi Kaçınma : Kaçınmak işi. Ödem : Dokularda genellikle yüz...

Ödeme anlaşması nedir ne demek

Ödeme anlaşması nedir Ödeme anlaşması; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki ya da daha çok ülke arasında karşılıklı ödenecek paralara ilişkin anlaşma. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer,...

Ödeme belgesi nedir ne demek

Ödeme belgesi nedir Ödeme belgesi; bir ticaret terimidir. Ödeme : Ödemek işi, tediye. Ödem : Dokularda genellikle yüzde, ellerde, ayaklarda ve bazı iç organlarda aşırı miktarda sıvı birikmesi. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf,...

Ödeme bildirimi nedir ne demek

Ödeme bildirimi nedir Ödeme bildirimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödegin kendisine çekilmiş olduğunun ilgilisine bildirilmesi. Çekicisince ilgilisine yapılan bildirim. Bildir : Geçen yıl Bildiri : Resmî bir ...

Ödeme çağrısı nedir ne demek

Ödeme çağrısı nedir Ödeme çağrısı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çoğunlukla anamal arttırımı işlerinde paydaşlara ödeme isteminde bulunulması. Çağrı : Birinin bir yere gelmesini isteme, davet. Çağrı cihazı Öd...

Ödeme dizeyi nedir ne demek

Ödeme dizeyi nedir Ödeme dizeyi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Oyunlar kuramı) Oyunlar kuranımda, iki kişilik bir oyunun tüm olası sonuçları için, bir oyuncunun öteki oyuncuya ne ölçüde ödeme yapacağını...

Ödeme gücü nedir ne demek

Ödeme gücü nedir Ödeme gücü; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kişinin, borçlarının tümünü karşılayabilecek ve ödeyebilecek bir yetenek ve güçte bulunması. Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı Ö...

Ödeme gücü olan nedir ne demek

Ödeme gücü olan nedir Ödeme gücü olan; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Borcunu ödeme yeteneği olan kişi. Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat Ödeme gücü : Kişinin, borçlarının tümünü karşılay...

Ödeme günü nedir ne demek

Ödeme günü nedir Ödeme günü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Borsada sayışımların ya da eder değişikliklerinin ödendiği gün. Borç belgitlerinde yazılı sürenin bitimi. Günü : Haset. Zamanından önce doğan yavr...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim