Ödeme nedir "Ödeme" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: îfâ. akça ~ : te'diye.~ arancı (dilemi) : îfâ da’vâsı.~ çağı: îfâ zamanı. ~ g...

 
 
 

Ödeme belgesi nedir ne demek

Ödeme belgesi nedir Ödeme belgesi; bir ticaret terimidir. Ödeme : Ödemek işi, tediye. Ödem : Dokularda genellikle yüzde, ellerde, ayaklarda ve bazı iç or...

Ödeme bildirimi nedir ne demek

Ödeme bildirimi nedir Ödeme bildirimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödegin kendisine çekilmiş olduğunun ilgilisine bildi...

Ödeme çağrısı nedir ne demek

Ödeme çağrısı nedir Ödeme çağrısı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çoğunlukla anamal arttırımı işlerinde paydaşlara ödeme...

Ödeme dizeyi nedir ne demek

Ödeme dizeyi nedir Ödeme dizeyi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Oyunlar kuramı) Oyunlar kuranımda, iki kişilik bir...

Ödeme gücü nedir ne demek

Ödeme gücü nedir Ödeme gücü; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kişinin, borçlarının tümünü karşılayabilecek ve ödeyebilec...

Ödeme gücü olan nedir ne demek

Ödeme gücü olan nedir Ödeme gücü olan; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Borcunu ödeme yeteneği olan kişi. Olan : Oğlan. Oğlan...

Ödeme günü nedir ne demek

Ödeme günü nedir Ödeme günü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Borsada sayışımların ya da eder değişikliklerinin ödendiğ...

Ödeme kartı nedir ne demek

Ödeme kartı nedir Ödeme kartı; bir ekonomi terimidir. Ödeme : Ödemek işi, tediye. Ödem : Dokularda genellikle yüzde, ellerde, ayaklarda ve bazı iç orga...

Ödeme koşulları nedir ne demek

Ödeme koşulları nedir Ödeme koşulları; Şehir, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konut edinmek amacıyla bir konut bankasınd...

Ödeme öneli nedir ne demek

Ödeme öneli nedir Ödeme öneli; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir borç belgitinde yazılı paranın aynı belgit ü...

Ödeme sayışımı nedir ne demek

Ödeme sayışımı nedir Ödeme sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hizmet ya da mal paralarının ödenmiş bölümlerini göst...

Ödeme süresi nedir ne demek

Ödeme süresi nedir Ödeme süresi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Konut edinmek amacıyla bir konut bankasından ödünç almış ...

Ödeme uyarısı nedir ne demek

Ödeme uyarısı nedir Ödeme uyarısı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödek, çek ve belgitler gibi tecimsel belgelerin kabul ...

Ödeme yeri nedir ne demek

Ödeme yeri nedir Ödeme yeri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Borçlunun ödeme yapacağı yer. Teknik terim a...

Ödeme yüklenimi nedir ne demek

Ödeme yüklenimi nedir Ödeme yüklenimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir borcun önelinde ödenilmesi sağlanılmak üzere bor...

Banka ödeme buyruğu nedir ne demek

Banka ödeme buyruğu nedir Banka ödeme buyruğu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bankanın kendi dalları ya da bir başka banka üze...

Enaz ödeme oranı nedir ne demek

Enaz ödeme oranı nedir Enaz ödeme oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Taşınır değer satınalımlarında, alım bedelinin bo...

Geri ödeme riski nedir ne demek

Geri ödeme riski nedir Geri ödeme riski; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Taşınır değerlerin anapara ve faizinin ödenmesine...

İkili ödeme anlaşması nedir ne demek

İkili ödeme anlaşması nedir İkili ödeme anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İki ülke arasında dış ticaretten doğan yüküml...

Ödeme anlaşması nedir ne demek

Ödeme anlaşması nedir Ödeme anlaşması; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki ya da daha çok ülke arasında karşılıklı ödenecek...

Ödeme araçları nedir ne demek

Ödeme araçları nedir Ödeme araçları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Para, şahsi çek, posta havalesi, elektronik fon akt...

Ödeme belgitleri nedir ne demek

Ödeme belgitleri nedir Ödeme belgitleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödemeli belgitler, tecimevi adına imzalanan belgitl...

Ödeme buyruğu nedir ne demek

Ödeme buyruğu nedir Ödeme buyruğu; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: ödeme emri]. Teknik terim anlamı: Y...

Ödeme dengesi nedir ne demek

Ödeme dengesi nedir Ödeme dengesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ülkenin belirli bir dönem içinde başka ülkelere ya...

Ödeme emri nedir ne demek

Ödeme emri nedir Ödeme emri; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Belli bir kişi adına belli bir miktar ödeme için bir banka veya ...

Ödeme gücü ilkesi nedir ne demek

Ödeme gücü ilkesi nedir Ödeme gücü ilkesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Vergilemenin bireylerin ödeme gücüne uygun bir b...

Ödeme güçsüzlüğü nedir ne demek

Ödeme güçsüzlüğü nedir Ödeme güçsüzlüğü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gerçekleşmiş, süresi bitmiş, günü gelmiş bir borcu ...

Ödeme istemi nedir ne demek

Ödeme istemi nedir Ödeme istemi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Günü gelmiş bir alacağın ödenmesinin borçlusundan isten...

Ödeme kolaylığı nedir ne demek

Ödeme kolaylığı nedir Ödeme kolaylığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ödemelerde gösterilen ve yapılan kolaylık. Kolaylı : ...

Ödeme kurumu nedir ne demek

Ödeme kurumu nedir Ödeme kurumu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tahvillerin faiz ve ana para ödemelerini yapan finans...

Ödeme riski nedir ne demek

Ödeme riski nedir Ödeme riski; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir borç ilişkisinde borçlunun bir başka kişiden olan ...

Ödeme sözü nedir ne demek

Ödeme sözü nedir Ödeme sözü; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Borçlunun alacaklısına, alıcının satıcısına parayı gelece...

Ödeme süresinin uzatılması nedir ne demek

Ödeme süresinin uzatılması nedir Ödeme süresinin uzatılması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Borcun ödenmesi için önceden belirlenen ...

Ödeme ve alma bildirgesi nedir ne demek

Ödeme ve alma bildirgesi nedir Ödeme ve alma bildirgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yatırımı ya da saycaları bulunanları, yapıl...

Ödeme yetenekli borçlanma nedir ne demek

Ödeme yetenekli borçlanma nedir Ödeme yetenekli borçlanma; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Borçlanma belgitlerini satağa çıkaran kamu...

Altınla ödeme kuralı nedir ne demek

Altınla ödeme kuralı nedir Altınla ödeme kuralı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Para ödeme kuralının altın temelini kabul eden ...

Başkası yararına ödeme istemi nedir ne demek

Başkası yararına ödeme istemi nedir Başkası yararına ödeme istemi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Başkası sayışımına ödek gönderme işi. ...

Erken geri ödeme riski nedir ne demek

Erken geri ödeme riski nedir Erken geri ödeme riski; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasada cari faiz oranlarının düşmesiyle ta...

Geri ödeme süresi nedir ne demek

Geri ödeme süresi nedir Geri ödeme süresi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerinin yatı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim