Ölçer nedir Yerel Türkçe anlamı: Ölçek : Haritanın çiçeği. Arabozucu, fitne. Ateş karıştırmaya yarayan demir çubuk, gelberi. Bir fizik terimi olarak tanımı: Ölçü yapan aygıt. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Sosyoloji'deki anlam...

 
 
 

Ölçer ölçünleme nedir ne demek

Ölçer ölçünleme nedir Ölçer ölçünleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ölçerin değişik ekinlerde ve toplum kesimlerinde uygulanabilecek ve geçerli sonuçlar verebilecek biçimde uyarlanması. Ölçünleme : ...

Ölçeralan nedir ne demek

Ölçeralan nedir Ölçeralan; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ölçer aracılığıyla yapılan bir ölçmede ölçüye vurulan birim ya da kişi. Ölçer : Ateşi karıştıracak demir kol Aracı : Ara bulucu. Üretici ile...

Ölçerlemek nedir ne demek

Ölçerlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Toplamak, düzeltmek. Ölçer : Ateşi karıştıracak demir kol Düzeltmek : Düzgün duruma getirmek. Bozukluğunu gidermek, onarmak. Yanlıştan kurtarmak, tashih etmek. Düzeltme : Düzeltmek işi, tashih. Dü...

Ölçermek nedir ne demek

Ölçermek nedir Yerel Türkçe anlamı: Benzetmek. Bir şeyi altüst etmek, karıştırmak. Sönmeye yüz tutmuş ateşi, lambayı canlandırmak, alevlendirmek. Bir konu ya da iş için düşüncelerini söyleyerek yol göstermek. Bir şeyi kendi gidişine bıra...

Ölçer dizisi nedir ne demek

Ölçer dizisi nedir Ölçer dizisi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Ölçülmek istenen davranış örüntüsünün değişik yönlerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş, birden çok ölçerin oluşturduğu dizi. (Aynı kişiye uyg...

Ölçer kesit görünümü nedir ne demek

Ölçer kesit görünümü nedir Ölçer kesit görünümü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Etken çözümlemesiyle ayrıştırılan etkenler için tanısal nitelik taşıyan çeşitli ölçerlerde bir bireyin gösterdiği başarının topla...

Ölçer tümgesi nedir ne demek

Ölçer tümgesi nedir Ölçer tümgesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bileşik bir ölçüm boyutunun alt bileşenlerini ayrı ayrı ölçüye vurmak üzere birden çok ölçekten oluşmuş bileşik ölçer kümesi. Ölçer : At...

Ölçere vurma nedir ne demek

Ölçere vurma nedir Ölçere vurma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kişilik özellikleri, yeti, yetenek, beceri, başarı ve tutumlarını ölçmek üzere bireylere ölçer uygulama. Ölçer : Ateşi karıştıracak demir...

Ölçerme nedir ne demek

Ölçerme nedir Ölçer : Ateşi karıştıracak demir kol. Ölçermek : Sönmekte olan ateşi, lambayı canlandırmak. Ölçermek işi...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim