Önceden nedir Önceden; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Önceden" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: ibtidâen. Önceden satış : Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey v...

 
 
 

Önceden dışsatım nedir ne demek

Önceden dışsatım nedir Önceden dışsatım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dâhilde işleme rejimine göre, dışalım eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce eşdeğer eşyadan elde edilmiş ürünlerin dışsatımı. Önce :...

Önceden kütüğe yazım kuramı nedir ne demek

Önceden kütüğe yazım kuramı nedir Teknik terim anlamı: Markaların, kullanılmadan önce kütüğe yazılması gerektiğini savunan görüş. Kütüğe yazım : Tescil, ~arancı (dilemi): tescil da'vâsı Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapıla...

Önceden saptamalı karartıcı nedir ne demek

Önceden saptamalı karartıcı nedir Önceden saptamalı karartıcı; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sahnede bir ışık durumu varken, daha sonraki sahnenin ışık durumunun önceden hazırlanabildiği karartıcı türü. Karart : Resim seç...

Önceden seslendirme nedir ne demek

Önceden seslendirme nedir Önceden seslendirme; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses kuşağının çevirimden önce saptanması, bu kuşaktaki seslerin oyun, ek sesler ya da her ikisiyle birlikte eşlemeli...

Önceden bilme nedir ne demek

Önceden bilme nedir Teknik terim anlamı: Bulgunun, belge için başvurulduğu tarihten önce bilinmesi. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu Önce : İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı. Önce...

Önceden dışalım nedir ne demek

Önceden dışalım nedir Önceden dışalım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Dâhilde işleme rejimine göre, işlem görmüş ürünlerin dışsatımından önce bu ürünlerin üretiminde kullanılacak eşyanın dışalımı. Önce : İlk ol...

Önceden hazmedilmiş yemler nedir ne demek

Önceden hazmedilmiş yemler nedir Önceden hazmedilmiş yemler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Zamandan ve maliyetten tasarruf amacıyla, hayvanlara yedirmeden önce belirli koşullarda enzimler veya işkembe mikroorga...

Önceden müziklendirme nedir ne demek

Önceden müziklendirme nedir Önceden müziklendirme; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin çevrilmesine geçmeden önce, daha sonra bu filme eşlenecek olan müziği saptama. Müziklendirme : Müziklen...

Önceden satış nedir ne demek

Önceden satış nedir Önceden satış; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Genellikle tarım sektöründe, satışa konu olan mal henüz ortada yokken ve ilerideki bir tarihte alıcıya teslim koşuluyla yapılmış olan bir tür vadeli s...

Önceden sözlendirme nedir ne demek

Önceden sözlendirme nedir Önceden sözlendirme; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir görünçlükteki konuşmaların, bu görünçlüğün görüntülerinden önce alınması durumu. Önce : İlk olarak, başlangıçta,...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim