Önerme nedir Felsefi anlamı: (Klasik mantıkta).-5- Yargının sözlerle dile gelişi; doğru ya da yanlış olabilen bir anlatım. // Modern mantıkçılar doğru ya da yanlış olabilen anlatım yanında belirsiz kalan bir anlatım da bulunduğuna dikk...

 
 
 

Önerme niceliği nedir ne demek

Önerme niceliği nedir Önerme niceliği; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özne-yüklem önermesinin tümel ya da tikel olma özelliği. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse Nice : Kaç, ne kadar. (ni'ce) Uzun s...

Önerme simgesi nedir ne demek

Önerme simgesi nedir Önerme simgesi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olağan yorumdaki değer alanı, sözedilen dilin önermelerinden ya da genel olarak tamdeyimlerinden oluşan dizimsel sözeden dil değişkeni: p, q, ...

Önermeler cebiri nedir ne demek

Önermeler cebiri nedir Önermeler cebiri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Önermeler ve bunlar arasındaki işlemlerle uğraşan cebir dalı. [bkz: önermeler mantığı]. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen ki...

Önermeli işlev nedir ne demek

Önermeli işlev nedir Önermeli işlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Değer kümesi kimi önermelerden oluşan işlev. Anlamdaş. açık önerme. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, b...

Önerme değişkeni nedir ne demek

Önerme değişkeni nedir Önerme değişkeni; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değer alanı, önerme kaplamlarından ya da başka bir deyişle doğruluk değerlerinden oluşan bireysel olmayan değişken. Değer alanı, önerme içle...

Önerme değişmezi nedir ne demek

Önerme değişmezi nedir Önerme değişmezi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Biçimsel bir dilde tek bir imden oluşan önerme; başka bir deyişle dizimsel türü p olan özdeğişmez. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen...

Önerme niteliği nedir ne demek

Önerme niteliği nedir Önerme niteliği; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özne-yüklem önermesinin olumlu ya da olumsuz olma özelliği. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse Nite : Nasıl, niçin. Nitel : Nite...

Önermek nedir "Önermek" ile ilgili cümle Diğer sözlük anlamları: Geçmek, ileri geçmek. İngilizce'de Önermek ne demek? Önermek ingilizcesi nedir?: suggest Önerme : Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Önermek işi. Bir savı ön...

Önermeler mantığı nedir ne demek

Önermeler mantığı nedir Önermeler mantığı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: eklemler mantığı]. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen ham...

Önermesel mantık nedir ne demek

Önermesel mantık nedir Önermesel mantık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bildirsel tümcelerden (önermelerden) oluşan bir sözedilen dile ilişkin mantık dizgesi. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse Mantı...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim